Publicerad

Extra pengar till Grafikverkstan

Den konstlitografiska kollektivverkstaden i Tidaholm har fått extra stöd från Västra Götalandsregionens kulturnämnden. Stödet är ett engångsbelopp på 125 000 kronor.

Verkstaden är en del av Litografiska akademien där Hellidens folkhögskola också bedriver två långa kurser, dels Grafikskolan, dels Konstnärligt basår.

Syftet med stödet är att stärka medlemmar genom kompetensutveckling och stärka kollektivverkstädernas roll i regional utveckling. Stödet ska även gå till att genomföra aktiviteter för personer som inte är medlemmar, då kulturnämnden anser att kollektivverkstäderna har en viktig roll att spela som mötesplats.

Läs mer om stödet.

Läs här vad lokaltidningen Västgötabladet skriver om saken.

Läs mer om Litografiska akademin på lithonet.se.

Publicerad

Fridellnålen till Lars Lundqvist

Vår medarbetare Lars Lundqvist har nyligen tilldelats det ärofyllda priset Fridellnålen. Hellidens folkhögskola gratulerar Lars till denna fina utmärkelse. Lars är förestår vår konstlitografiska utbildning Grafikskolan, liksom alla de andra verksamheter som är nära kopplade till denna kurs.

Axel Fridell som nålen, Fridellnålen, är uppkallad efter var den kanske mest berömda grafiska konstnären i Sverige genom tiderna. Han levde ungefär i slutet av 1800-talet. Fridellnålen delas med oregelbundenhet ut till personer i Sverige som på ett förtjänstfullt sätt gjort insatser för den grafiska konsten i Sverige. Utdelare av detta hederspris är Föreningen för Grafisk Konst vid Nationalmuseum i Stockholm. Utdelandet av nålen sker vanligtvis på Nationalmuseum men då museet för närvarande är stängt för renovering skedde utdelandet på Kungliga Konsthögskolan. 

Följande är direkt citerat ur prisdokumentet:

”Föreningen för Grafisk Konst har beslutat tilldela Lars Lundqvist Fridellnålen. Denna utmärkelse utdelas till personer som på ett anmärkningsvärt och berömvärt sätt, gärna pedagogiskt, informativt eller tekniskt, bidragit till att lyfta fram grafiken som konstart. Lars Lundqvist fyller mer än väl denna målsättning. Inom Litografiska Akademins ram har han arbetat som lärare på Hellidens folkhögskola, verksamhetsledare för Konstlitografiska kollektivverkstaden, utställningsarrangör på Konstlitografiska Museet och i Kollektivverkstaden. Tillsammans med Karl-Åke Nyström startade han 1990 det internationella litografisymposiet i Tidaholm. Redan från början måste det ha varit en av litografivärldens mest ambitiösa mötespunkter med föredrag och utställningar av internationell litografi. Med det sjunde litografisymposiet slogs alla rekord. Tidaholm sattes på världskartan som ett litografiskt centrum. Utöver dessa verksamheter har Lars också haft tid att arbeta med sina egna litografier.

Lars Lundqvist har som ingen annan bidragit till att lyfta fram litografin som konstart. Föreningen för Grafisk Konst vill tacka Lars genom att tilldela honom Fridellnålen 2016.

FfGK:s årsmöte, 9  mars 2016

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm”

Lars Lundqvist får Fridellnålen
Rachelle Puryear, ordförande i Föreningen för grafisk konst vid Nationalmuseum delar ut priset till Lars.
Lars Lundqvist får Fridellnålen
Festmiddag på Thielska galleriet.

Efter utdelandet på Konsthögskolan bar det av till Thielska galleriet på Djurgården där en tre rätters middag vidtog under angenäma former.