Publicerad

Logotyper och stilisering

”Allt bör förenklas så långt det är möjligt. Dock inte längre”
Albert Einstein

Bildmärken och stilisering, möjlighet att pröva olika manér och synvinklar. Grafisk design har jobbat med att skissa fram, förenkla, teckna, undersöka piktogram, heraldik och att därefter utveckla en logotype. Just nu sitter presentationer med hela processen uppsatt på Fredsgatan. Missa inte detta!

Publicerad

Form & innehåll

Ämnet textkommunikation finns på schemat i snitt fyra timmar per vecka. Här arbetar vi med kreativa skrivövningar, reklam, gestaltning, dramaturgi, text- och bildsamverkan och som här hur form och innehåll påverkar varandra.

Beskriv en personlig egenskap eller hur design påverkar dig, på olika sätt. Formen påverkar innehållet.