Kostnader

Hellidens folkhögskola får statsbidrag som täcker kostnaden för lärare och lokaler. Allt övrigt måste vi betala för tillsammans. Därför har vi en avgift för dig som studerar här. Avgiften är uträknad på helår, men uppdelad i 9 räkningar som betalas i förskott var fjärde vecka. Den första räkningen betalas 1 september. Distansstuderandes avgifter faktureras två gånger per läsår.

När du studerar på Hellidens folkhögskola behöver du räkna med följande kostnader:

  1. Serviceavgift
    Alla betalar en serviceavgift. I avgiften ingår din försäkring som studerande, kulturaktiviteter, internet, telefon samt förmiddagskaffe och vissa gemensamma måltider. Avgiften skiljer sig mellan kurserna, då vissa kurser läser på distans eller har lokaler på annat håll, t ex Skövde Konstskola.
  2. Gemensam materialavgift
    Du som går på skolan behöver studiematerial. Visst material blir betydligt billigare om vi köper in för att sedan använda gemensamt. Olika kurser på skolan har olika behov och därför olika avgifter. Gemensamt material kan till exempel vara kostnader för utskrifter, kopiering, litteratur, vissa verktyg, färger m.m. allt beroende av vilken kurs du läser.
    För Skövde Konstskola ingår också en avgift för studieresan i början av läsåret, som är obligatorisk för utbildningen.
  3. Egna kostnader för material och kurslitteraturHär kan vi bara göra en uppskattning av kostnaden eftersom det beror på en mängd olika saker: hur mycket du skapar om du går en konsthantverkslinje, om du köper ny eller begagnad kurslitteratur osv. Kostnaden är cirka 2 000 – 5 000 kr/år.

Kostnader linjevis/månad
Så här är de gemensamma kostnaderna fördelade på de olika kurserna:

Kurs

Material-avgift

Service-avgift

Summa

Allmän kurs  385  100  485
Allmän kurs – distans  0  20  20
Berättande foto  0  20  20
Fördjupningsår kreativa yrken  0  55 55
Grafisk Design 225 385 610
Grafikskolan  353  232  585
Konsthantverk grund 270 385 655
Konsthantverk, tekniker  250  385  635
Konstnärligt basår 173 232  405
Skövde Konstskola 203 197 400

Vad kostar det att bo på internatet?
Bor du på skolan betalar du också en internatavgift för mat och boende. Att bo på internatet innebär att du har frukost och lunch från måndag morgon till fredag lunch, alla ordinarie skoldagar. För dig som går på Skövde Konstskola ingår inte lunchen.

Kost/logi  enkelrum

Kost/logi dubbelrum

 4 160 kr  3 610 kr

Skövde konstskola

3 060 kr

Skövde konstskola

2 510 kr


Lunch

Du som inte bor på skolan kan betala för enstaka luncher. Lunchkuponger kostar 66 kr styck. Du kan också köpa ett kuponghäfte med 11 lunchkuponger för 660 kr.

Du kan också teckna ett lunchabonnemang. Du betalar då en avgift för hela månaden för lunchen. Det blir billigare än att lösa matkuponger. Lunchabonnemanget kostar 1 100 kr.

Närträffar
Du som läser på distans och deltar på en närträff på Hellidens folkhögskola betalar en avgift på 100 kr/dag. I den avgiften ingår lunch, fika och vissa material- och servicekostnader. Observera att i priset ingår alltid lunch (du kan inte välja bort detta).

Enstaka övernattningar
Du som läser på distans eller vill bo tillfälligt på skolan kan boka övernattning med frukost för 165-305 kr/dygn. Observera att i priset ingår alltid frukost (du kan inte välja bort detta).

Övriga villkor
Uppsägning eller ändring av abonnemang ska anmälas minst 2 veckor i förväg.