Allmän kurs på distans

Vill du läsa för grundläggande behörighet till högskola och samtidigt känna att du kan påverka dina studier? Vår allmänna kurs på distans ger dig stora möjligheter att själv styra över dina studier. Undervisningen sker till största delen på nätet och kan beroende på ämnesval ibland också innehålla närträffar på Helliden.

Frihet, möten och medinflytande

Vi vill gärna utforma studierna i nära samverkan mellan dig som läser här och oss lärare. Det betyder att du har inflytande över dina studier. Du måste dock engagera dig för att få ett bra studieresultat. Att läsa på distans kräver mycket självdisciplin och förmåga att strukturera sina studier på egen hand.

Den Allmänna kursen är den enda kursen på Hellidens folkhögskola som kan ge behörighet till högskolestudier.

Behörigheter

Du läser ämnen som kan ge grundläggande och särskild behörighet till högskolestudier. Vi kan ge följande behörigheter på distanskursen:

Grundläggande behörigheter

Svenska 1, 2, 3

Engelska 5, 6

Matematik 1

Samhällskunskap 1

Naturkunskap 1

Religionskunskap 1

Historia 1

Särskilda behörigheter

Engelska 7

Matematik 2, 3

Samhällskunskap 2

Naturkunskap 2

Religionskunskap 2

Historia 2

Att läsa på distans

Du studerar via nätet och behöver en stabil uppkoppling, webbkamera, hörlurar och mikrofon. Vi använder Google G Suite for Education som lärplattform. 

Besök oss

Du är varmt välkommen att besöka oss här på skolan ifall du funderar på distansstudier. Vill du träffa oss för att se hur studierna går till och vilka vi är, eller vad det innebär att läsa på distans, kontakta gärna kursansvarig Lars Bägerfeldt,  så kommer vi överens om en tid som passar bra.