Hembygd, distans

Under vårterminen 2018 börjar en ny kurs på Hellidens folkhögskola. Den heter Hembygd och ges bara på distans. Du får arbeta med ditt eget projekt inom släkt- eller hembygdsforskning inom Sveriges nuvarande gränser och lära dig mer om vilka möjligheter som finns samt hur man kan lösa problem som uppkommer. Samtidigt går vi igenom Sveriges historia med fokus på landsbygden.

Textsamtal utvecklar

Alla kan lägga ut sina egna texter eller bilder av gamla handskrifter så att de blir tillgängliga för alla andra i gruppen. Härigenom kan vi diskutera aktuella problem och möjligheter som deltagarnas projekt ställs inför. Samtidigt får man hjälp och tips för att komma vidare med sina egna projekt.

Vi har en fast genomgång och gruppdiskussion per vecka och delgrupp om max tio personer, varav den ena gruppen träffas dagtid och den andra kvällstid. Därtill kommer fria mötestider och diskussioner samt frivilliga närträffar.

Kurstider

Kursen omfattar tolv veckor (vecka 8-19) under vårterminen 2018, men beräknas fortsätta under hela nästa läsår. Kursen läses på halvtid (50 procent)

Antagningsvillkor

Vi utgår från att du vill börja släkt- eller hembygdsforska inom Sveriges nuvarande gränser, eller redan har börjat, men behöver stöd och hjälp. Tillgång till internet och viss vana att kommunicera digitalt är en förutsättning. Inga övriga förkunskapskrav.

Ansökan

Läs mer om hur du skickar in ansökan här.

För frågor om utbildningen

Kontakta Lars Bägerfeldt

0730 – 87 98 76

lars@skolahelliden.se