Publicerad

Internationellt litografisymposium

Vi önskar alla välkomna att delta i det 7:e Internationella litografisymposiet, 27 Juli – 9 Augusti, 2015. Symposiet kommer att innehålla utställningar, debatter, seminarier och workshops med mera.

 

OM UTSTÄLLNINGEN

I symposieutställningen visas litografier och olika typer av blandtekninker som involverar litografi liksom datagenererade bilder tryckta som litografier.

OM KATALOGEN

Utställningen dokumenteras i en katalog. Enskilda konstnärer har en bild i katalogen, deltagande verkstäder har två bilder. Varje konstnär som betalat anmälningsavgift får en katalog. Verkstäder får två kataloger.

GRAFIKPRISET

Bland de utställda verken kommer en jury att utse tre pristagare.

1:a pris – 20.000 Sek
2:a pris – 10.000 Sek

3:a pris – Fritt arbete och boende vid Tidaholms litografiska verkstad under 1 månad. Dessutom material för 1.500 Sek

 

Program – Programme

Måndag/Monday July 27:

Invigning/Opening 13.00
Vulcanön/ Vulcan Island
Alla utställningar öppna
All exhibitions open

Pub på Marbodal Center öppen på kvällen ( Öppen alla kvällar till 2 augusti )
Pub at Marbodal Center open at evening ( Open all evenings until August 2 )

 

Tisdag/Tuesday July 28:

09.00 – 12.00

Föredrag / seminars at Marbodal Center:

Jan af Burén: ”Chromolithography in Sweden in the 19:th Century”
Bo Jemseby: ”Bildmakare i 65 år/Image maker for 65 years”
Tabor Presse: ”Om Taborpresse Berlin/About Taborpresse Berlin”
Peter Stephan:” Om Grafikwerkstatt Dresden/About Grafikwerkstatt Dresden”

Lunch 12.00 – 13.00

13.00 – 14.00

Marta Raczek: ”Sites of Memory. Representing Landscape in Lithographs of Piotr Panasiewicz and Endi Poskovic”

Workshop at Lithographic workshop:

14.00 – 16.00

Angela Schröder: ”Autographischer Umdruck. Von Herstellung und Anwendung des Umdruckspapier”

William haberman: “Torrlitografi/Waterless lithography”

18.00 at Marbodal Center: Ulla von Gemmingen/Michael Leslie: ”Microcosmos Project; From the diary of a fly”
Onsdag/Wednesday July 29:

10.00 – 18.00

Resa till Borås med besök på Ålgårdens grafiska verkstad och Abecita konsthall
Tour to Borås visiting Ålgården graphic workshop and Abecita Gallery

På kvällen/ at evening:

Party at pub in Marbodal Center. Food, drinks and music.

Your host: Litografins Vänner/Friends of Lithography

 

Torsdag/Thursday July 30:

09.00 – 12.00

Föredrag/seminars at Marbodal Center:

Ellen Sturm: ”Om HAW Hamburg/ About HAW Hamburg
Jürgen Zeidler: ”Franz Maria Ferchl und die Annalen der Lithographie”
Sahra Pike
Katja Syrjä: Pappersprojekt/ Paper Project

Lunch 12.00 – 13.00

13.00 – 15.00

Jim Berggren: ”Om ENDEGRA projektet/about the ENDEGRA project

William Haberman: “Torrlito/Waterless lithography” forts./continuation

 

Workshop at Lithographic workshop:

15.00 – 16.00

Aldrik Salverda: Visar transportabel tryckpress/shows portable printing press

 

Fredag/Friday July 31:

09.00 – 12.00

Föredrag/seminars at Marbodal Center:

Per Andersson: ”Om La Ceiba Graphica/about La Ceiba Graphica”
Wim Jonkman: ”Why do I make what I make?”
Marja Godoy/Jorge Rodriguez: ”Lithography and Bookmaking”
Petar Milev: ”Lithography at the National Academy of Art in Sofia; Historical Overview and Current Practice”

Lunch 12.00 – 13.00

Workshop at Lithographic workshop:

13.00 – 16.00

Anna Trojanowska: ”Lithography on marble stone”
Marja Godoy/Jorge Rodriguez: ”Lithography and Bookmaking

 

Lördag/Saturday August 1:

Day at disposal

 
UTSTÄLLNINGARNA öppnar dagligen 27 juli – 9 augusti 10:00 – 18:00
the EXHIBITIONS open every day July 27 – August 9 10:00 – 18:00


De fyra utställningslokalerna/hallarna:
the four galleries:

Konstlitografiska muséet, Helliden
Grafiska verkstaden, Vulcanön
Rudbecksgymnasiet, Vulcanön
Tidaholms konsthall, Turbinhusön

VÄLKOMMEN!!!