Publicerad

Det finns platser kvar att söka

Vi har flera sökande till våra kurser än vad vi brukar ha. De flesta håller på att bli fulla men det finns fortfarande platser kvar på dessa kurser:

Allmän kurs

Allmän kurs är i första hand till för dig som inte är klar med gymnasiet. Här kan du skaffa dig en allmän behörighet till högskolan eller yrkeshögskolan. Läs mer om Allmän kurs här.

Grafikskolan

Det här är en grundläggande utbildning i det grafiska hantverket. Det krävs inte några egentliga förkunskaper utan du söker med arbetsprover. Du får tillfälle att fördjupa dig i flera grafiska tekniker som litografi, koppartryck, träsnitt och serigrafi. Läs mer om Grafikskolan här.

Lärarassistent heltid

Det här är kursen för dig som vill arbeta i skolans värld och göra skillnad för både lärare och elever. Det är en yrkesutbildning till ett arbete som många frågar efter. Som Lärarassistent har du en viktig roll i elevernas studiemiljö. Läs mer om kursen här.