Vi behöver din hjälp!

Vi drivs av en liten ideel förening. Våra kurser är gratis, betalda med statsbidrag som tyvärr minskat reellt under många år. Vi gör allt för att öka våra intäkter och spara med våra resurser och har väldigt duktig personal.

Skolan är snart sjuttio år och nu måste vi renovera köket. Vår ekonomiansvarige och vår kökschef har tillsammans med övrig personal lagt mycket energi på att hitta bra lösningar för att hålla kostnaderna nere…

Insamlingen har hitintills gett oss medel att köpa en begagnad kokgryta ( en ny kostar +100 000:- )

 

Vi är väldigt tacksamma för den hjälpen!

Men det behövs mer.

 

Hur kan du bidra?

Du kan swisha valfri summa till 123 482 1708 skriv ditt namn eller ge anonymt. Alla pengar går direkt till köksombyggnaden. Vill du göra en större donation kan du naturligtvis swisha men du kan även kontakta Tammy Helander vår administrativa chef på mail tammy.helander@skolahelliden.se eller telefon 0502-178 00

Scanna koden och gör en donation. Tack!

Varför?

Kort förklaring, att driva en folkhögskola blir man inte rik av…
Vi är ett kunskapsföretag, ägt av en ideell förening och vår viktigaste resurs är vår personal och det är även vår största kostnad.

Våra kurser är gratis för deltagarna kostnaderna betalas av statens folkbildningsanslag. Anslaget har under många år höjts med mindre än vad lönerna räknats upp med. Det betyder att vi får ständigt trängre ekonomiskt utrymme. För att motverka detta effektiviserar vi ständigt vår verksamhet men för att ha en så bra verksamhet som vi vill ha och för att följa de regler om tex lärartäthet så finns det begränsningar i vad som kan göras. Vi bygger även hela tiden ut vår verksamhet med luncher, vandrarhem och konferenslokaler. Vår personal gör ett stort arbete för att hålla kostnader nere samtidigt som de gör ett fantastiskt arbete som vi är mycket stolta över.

Helliden är en skola i framkant av utvecklingen där hela människan får utvecklas och  växa!

Köket är viktigt för oss framförallt för att en folkhögskola har många deltagare som bor på skolan och då behöver de kunna äta frukost och lunch hos oss.  Även de deltagare som inte bor på skolan, vår personal och alla ni som besöker oss på luncher, sammanträden, korta kurser och andra evenemang  vill få del av vår personals goda mat.

 

Vad gör vi mer?

Förutom denna insamling så kommer vi under året att ha flera olika aktiviteter för att finansiera köksombyggnaden. Mer information kommer bla på denna sida och på våra Facebook sidor

 

När gör vi det?

Insamlingen har startat nu, fler aktiviteter under året fram till maj 2020 då ombyggnaden startar och hösten 2020 ska det vara klart!