15 snabba — om Helliden

 • Folkhögskola är mer än bara utbildning – ta vara på tiden!
 • Hellidens folkhögskola är en alkohol- och narkotikafri miljö. Det mår alla bäst av!
 • Det är eldningsförbud i alla öppna spisar och kakelugnar. Det finns brandlarm och brandvarnare i skolans lokaler. Ring alltid 112 så fort brand upptäcks!
 • Du som bor på skolan har möjligheter men också skyldigheter. Kolla ditt hyresavtal om vilka regler som gäller!
 • Du får vara i skolans lokaler och i din grupps verkstad även efter lektionstid. Kolla med din lärare vad som gäller!
 • Du som inte bor på skolan kan få ett nyckelkort av vaktmästaren så att du kan komma in även när det är låst. Glöm inte att lämna tillbaka kortet!
 • Det är nödvändigt att hålla tider och vara närvarande på lektionerna!
 • Frånvaro måste anmälas till skolan på det sätt som beslutats av varje linje. Stor frånvaro kan medföra att du inte får normalt intyg!
 • Tala med Irene i köket om du av medicinska eller andra skäl inte kan äta ordinarie mat. Är du vegetarian eller vegan ska detta anmälas särskilt. Håll mattiderna!
 • Du får räkningar på avgifter för material, mat, logi och försäkringar. Du får nio räkningar under läsåret. Glöm inte att betala dem!
 • Du som studerar ska kunna påverka dina studier. Prata med dina lärare om något inte är bra. Varje linje ska välja en ledamot till kursrådet, som svarar för den samordnade planeringen. Glöm inte kursrådets möten!
 • Skolan har en krisgrupp. Prata med rektor Lena om en kris uppstår!
 • Stäng av ljudet på mobilen vid gemensamma samlingar och lektioner!
 • Sällskapsdjur är inte tillåtna i skolans lokaler!
 • Du som bor på skolan rekommenderas att lista dig på Närhälsan i Tidaholm, annars finns risken att du behöver betala mer än normalt för läkarbesök.

Allt annat som du behöver veta, som när vi har lov, vilka trivselregler som skolan har med mera kan du läsa i PM och Läsårsinformation. 

Ha ett bra år på Helliden!

2017-08-10/LE