Kostnader

Hellidens folkhögskola får statsbidrag som täcker kostnaden för lärare och lokaler. Allt övrigt måste vi betala för tillsammans. Därför har vi en avgift för dig som studerar här. Avgiften är uträknad på helår, men uppdelad i nio räkningar som betalas i förskott var fjärde vecka. Den första räkningen betalas 1 september. När du studerar på Hellidens folkhögskola behöver du räkna med följande kostnader:

1. Serviceavgift
Alla betalar en serviceavgift. I avgiften ingår din försäkring som studerande, kulturaktiviteter, internet, telefon samt förmiddagskaffe och vissa gemensamma måltider. Avgiften skiljer sig mellan kurserna, då vissa kurser läser på distans eller har lokaler på annat håll, t ex Skövde Konstskola.

2. Gemensam materialavgift
Du som går på skolan behöver studiematerial. Visst material blir betydligt billigare om vi köper in för att sedan använda gemensamt. Olika kurser på skolan har olika behov och därför olika avgifter. Gemensamt material kan till exempel vara kostnader för utskrifter, kopiering, litteratur, vissa verktyg, färger m.m. allt beroende av vilken kurs du läser. I vissa fall kan avgiften användas till obligatoriska studieresor.

3. Egna kostnader för material och kurslitteraturHär kan vi bara göra en uppskattning av kostnaden eftersom det beror på en mängd olika saker: hur mycket du skapar om du går en konsthantverkslinje, om du köper ny eller begagnad kurslitteratur osv. Kostnaden är cirka 2 000 – 5 000 kr/år.

Kostnader linjevis/månad
Så här är de gemensamma kostnaderna fördelade på de olika kurserna under läsåret 2019 – 2020

Kurs

Material-avgift

Service-avgift

Summa

Allmän kurs  110  410  520
Grafisk Design 230 410 640
GraffitiGrafik!  275  250 525
Konsthantverk silver  290  410  700
Konsthantverk keramik, textil 260 410 670
Lärarassistent 110 410 520
Skövde Konstskola 205 210 415

Distansutbildningar
Deltagare i distansutbildningar betalar bara avgift vid närträffar. I mat, fika ingår endast vanlig lunch och förmiddagsfika. Om man beställer
eftermiddagsfika, kvällsfika eller deltar vid till exempel avslutningsfest så får man betala extra för den serveringen.
Deltagare i distansutbildningar är inte olycksfallsförsäkrade genom Hellidens folkhögskola.

Vad kostar det att bo på internatet?
Bor du på skolan betalar du också en internatavgift för mat och boende. Att bo på internatet innebär att du har frukost och lunch från måndag morgon till fredag lunch, alla ordinarie skoldagar. För dig som går på Skövde Konstskola ingår inte lunchen.

Kost/logi  enkelrum

Kost/logi dubbelrum

 4 460 kr  3 840 kr

Skövde konstskola

3 260 kr

Skövde konstskola

2 640 kr


Lunch

Du som inte bor på skolan kan betala för enstaka luncher. Lunchkuponger kostar 70 kr styck. Du kan också köpa ett kuponghäfte med elva lunchkuponger för 700 kr.

Du kan också teckna ett lunchabonnemang. Du betalar då en avgift för hela månaden för lunchen. Det blir billigare än att lösa matkuponger. Lunchabonnemanget kostar 1 220 kr.

Närträffar
Du som läser på distans och deltar på en närträff på Hellidens folkhögskola betalar en avgift på 115 kr/dag. I den avgiften ingår lunch, fika och vissa material- och servicekostnader. Observera att i priset ingår alltid lunch (du kan inte välja bort detta). Om du beställer eftermiddagsfika, kvällsfika eller deltar vid t ex julfest eller avslutningsfest så får du betala extra för den serveringen.

Enstaka övernattningar
Du som läser på distans eller vill bo tillfälligt på skolan kan boka övernattning med frukost för 180-330 kr/dygn. Observera att i priset ingår alltid frukost (du kan inte välja bort detta).

Övriga villkor
Uppsägning eller ändring av abonnemang ska anmälas minst 2 veckor i förväg.