Bibellinjen

Bibellinjen på Ekebyholmsskolan


Bibellinjen är en bibelskola där deltagarna får fördjupa sin förståelse av Bibeln och dess lära, men även praktisera den kristna tron och se hur den kan påverka vardagen. Stort fokus läggs på att möta de behov som finns runt oss i samhället både i Sverige och utomlands.
Bibellinjens målgrupp är vanliga församlingsmedlemmar som vill tjäna Gud oavsett vilket yrke de har eller sedan väljer.

Bibellinjen drivs av Ekebyholmsskolan i samarbete med Sjundedags Adventistsamfundet och sträcker sig från augusti till december. Bibellinjens verksamhet finns på Ekebyholmsskolan i Rimbo. Vi delar undervisningslokaler med skolan, och deltagarna bor på skolans internat.

På Ekebyholmsskolan, som är en friskola på kristen grund, finns både förskoleklass, grundskola och gymnasium. Skolans speciella profil är språk och internationalisering.

Bibellinjen anordnas i samverkan med Hellidens folkhögskola. Sjundedags Adventistsamfundet, som driver Bibellinjen, har länge samarbetat med Blåbandsrörelsen och tar liksom den avstånd från användandet av droger.

Anmälan till kursen sker genom Ekebyholmsskolan. Läs mer om kursen och hur man anmäler sig.