Hellidens trädgårdar

Välkommen till Hellidens Trädgårdar. Hellidens Trädgårdar skall bli en levande trädgård och park i Tidaholm där människor i samverkan kan sysselsättas, utvecklas, lära och växa!

Verksamhetens syfte är att skapa en levande trädgård och park mitt i Tidaholm där människor i samverkan kan sysselsättas, utvecklas, lära och växa.

Projektet har uppstått som ett led i att öka den sociala hållbarheten i Tidaholm, att utveckla Helliden till ett attraktivt besöksmål och därmed stärka Tidaholms attraktionskraft.

Hellidens trädgårdar ska vara kommunens naturliga plats för olika grupper av människor att odla, träffas, njuta och arbeta.

Läs mer om arbetet med Trädgårdarna på hellidenstradgard.se