Bittan Kron

Om mig

Jag går på silversmide år 1.
Arbetar mycket med ytor och strukturer i silvret.
Jag låter gärna metallens egenskaper vara en del av uttrycket.
Silversmide