Haidie Nilsson

Om mig

Jag går andra och sista året på Konsthantverkslinjen, Silversmide
Instagram: haidiesilversmed