Publicerad

Promiseland

Promisedland hdk 13-23 januari 2016

Sofia Florell gick förra året på Fördjupningsår kreativayrken och studerar nu på HDK i Göteborg där hon är en av deltagarna i utställningen Promisedland som handlar om migration.

Så här står eet i pressmeddelandet,
Med utgångspunkt i samtiden har HDK:s masterstudenter i design skapat verk som ställer frågor snarare än att komma med svar. Upplev en exklusiv utställning av prototyper där formgivare från hela världen tänkt utanför boxen och skapat unik design.

Vernissage 13 januari kl 16-20.
Plats: A-venue, Kungsportsavenyn 25, Göteborg.
Tid: 13-23 januari.
Öppettider: Ons – Lör 12.00- 18.00