Allmän kurs på distans

Vill du läsa för grundläggande behörighet till högskola och samtidigt känna att du kan påverka dina studier? Vår allmänna kurs på distans ger dig stora möjligheter att själv styra över dina studier och var du befinner dig. Vi möts via datorn i ett digitalt klassrum.

Frihet och medinflytande

Vi vill gärna utforma studiearbetet i nära samverkan mellan dig som läser här och oss lärare. Det betyder att du har inflytande över dina studier men att du också får ta egna initiativ och engagera dig för att få ett bra studieresultat. Att läsa på distans kräver självdisciplin och förmåga att strukturera sina studier på egen hand.

Den Allmänna kursen är den enda kursen på Hellidens folkhögskola som kan ge behörighet till högskolestudier.

Behörigheter

Du läser ämnen som kan ge grundläggande och särskild behörighet till högskolestudier. Vi kan ge följande behörigheter på distanskursen:

Grundläggande behörigheter
Svenska 1, 2, 3
Engelska 5, 6
Matematik 1
Samhällskunskap 1
Naturkunskap 1
Religionskunskap 1
Historia 1
Särskilda behörigheter
Engelska 7
Matematik 2, 3
Samhällskunskap 2
Naturkunskap 2
Religionskunskap 2
Historia 2

Att läsa på distans

Du studerar med dator och internet som hjälpmedel. Vi använder Google G Suite for Education som lärplattform. Gruppen samlas för fysiska träffar på Hellidens folkhögskola dels innan man börjar, dels när studierna börjar bli klara.

Det är viktigt att man tar del av diskussionerna på våra onlinemöten som sker i mindre grupper via internet, vilka sker på fasta tider under hela läsåret. Därför är det nödvändigt att alla har en dator med kamera och mikrofon.

Besök oss

Du är välkommen att besöka oss här på skolan ifall du funderar på distansstudier. Vill du träffa oss för att se hur studierna går till och vilka vi är, eller vad det innebär att läsa på distans, kontakta gärna kursansvarig.

Har du frågor angående distanskursen, kontakta gärna kursansvarig Lars Bägerfeldt.