Deltagare om kursen berättande fotografi

Här kan du läsa vad nuvarande och tidigare deltagare tycker om kursen Berättande fotograf.

  • Kursen utmanar och utvecklar mig som fotograf genom intressanta uppgifter och bra bildanalysdiskussioner.
  • Jag har gått många fotokurser. Den här är inte som alla andra. Uppgifterna är utmanande, kluriga, intressanta och du känner att du utvecklas i ditt bildskapande. Dialogen med de andra kursdeltagarna och att få återkoppling på sina bilder är nyttiga erfarenheter. Det är också intressant och insiktsfullt att se vad andra läser in i samma bilder som man själv kanske ser nåt helt annat i. Guldkurs så här långt!
  • En stor vinst för mig är att jag inte fastnar i teknik lika mycket längre. Jag tar ut svängarna mer och det gör inte så mycket om tekniken inte är perfekt eftersom den andra vinsten är att jag hittar känslan mer och mer. Detta beror på hur uppgifterna är upplagda tror jag. Så jag är helt nöjd!
  • Jag trivs med den här kursen. Jag tyckte att jag kört fast i mitt fotograferande. Den här kursen ger mig ny inspiration och jag lär mig att se på foto och fotografering med ny energi. Övningsuppgifterna är konkreta och kompletteras med föreläsningar som ger bra exempel och förtydligar tankegångar. Tidigare bedömde jag ett foto utifrån frågan om det är vackert. Nu kan jag istället fråga mig vilken känsla fotot förmedlar.
  • Denna kurs är intressant och jag är glad för de konversationer om foton som vi haft samt feedback på arbeten.
    De veckohangouts som vi har haft har varit mycket givande och lärorika och jag hade gärna haft flera. Mycket intressant att höra från någon som haft mer tid att tänka kring hur foton kan tolkas.
  • Har fått mycket ny kunskap om fotografi och hur man kan berätta en story med en bild. Spännande fotouppgifter där man får chans att vara kreativ.
  • Jag har lärt mig mycket av denna kurs hittills. Mycket intressant med de bilder vi samtalar om på hangouten, där vi tillsammans med läraren tittar och lär oss förstå bilder. Uppgifterna vi får är alltid en utmaning som känns ibland läskig, rolig, svår men alltid visar sig vara mycket lärorik. Jag tyckte först det var långa tider vi fick att jobba med uppgifterna men förstår nu att den kreativa processen består av så mycket mer än ”bara” fota och måste få ta tid. Vår lärare Bertil är fantastiskt bra. Lugn, pedagogisk, kunnig,inspirerande och stödjande.”