Fördjupningsår kreativa yrken, distans, vårterminen 2024

I kursen får du utbildning i projekt, marknadsföring och företagande. Detta är en överlevnadskurs för den kreativa människan. Kulturarbetare samlas och lär sig mer om samtidens kultur- och konstscen.

Du är en kulturarbetare som vill utvecklas och utmanas i ett kreativt sammanhang under ledning av David Carlsson (MFA) och Katarina Botwid (MFA, PHD). Båda är kulturarbetare med lång pedagogisk erfarenhet och egen konstnärlig verksamhet.

I kursen får du utveckla innehållet och uttrycket i ditt arbete i samarbete med våra erfarna handledare. Praktiska moment är bokföring, marknadsföring, försäljningsteknik och presentationsteknik.

 

Det är inte viktigt vilken teknik du valt för ditt kreativa uttryck. Vi har haft deltagare som arbetar med bild, fri konst, dans, musik, teater, skulptur, silversmide, keramik, design, fotografi, författande och grafisk form.

Vi ger dig ingen teknisk utbildning inom din kreativa syssla utan fokuserar på innehållet. Under större delen av året har du handledning. Du väljer en eller flera handledare för att diskutera ditt arbete. Vi visar dig hur du får resultat och hur du når ut.

Kursen ger en bred yrkesförberedande orientering om kulturarbetets villkor. Det ingår också en kurs i konst och estetik som ger dig kunskaper om den samtida konstscenen.

Utöver det får du praktiska kunskaper inom företagsekonomi, finansiering, marknadsföring, arbetsmiljö och om hur du väljer att presentera dig själv som kulturarbetare.

Kursen är en distanskurs utan närträffar. När gruppen är intresserad gör vi frivilliga studieresor. Då besöker vi utställningar, kooperativ, enskilda kulturarbetare, öppet hus eller annat som är intressant för gruppen. Resan bekostar du själv. 

Vi arbetar med lärplattformen Google Workspace. Den är enkel att använda och du får en ordentlig genomgång av plattformen i skolstarten. Du behöver en bra uppkoppling, headset och dator. Kontakten med din handledare är viktig och sker genom e-möten och chattar.

Studieplaneringen

Du behöver planera för att varje vecka delta i måndagsmöte och kursintroduktioner. I uppgifterna har du möjlighet att arbeta enligt ditt eget schema men med tydliga deadlines. Några veckor under  läsåret bryts schemat för intensivare kurser eller digitala resor där vi möter andra kulturarbetare.

Följ oss på Instagram

Ekonomi

Grundkostnad för kurslitteratur är ca 600 kr per år. Deltagare i distansutbildningar betalar ingen serviceavgift. Du som går på en distansutbildning är inte olycksfallsförsäkrad genom Hellidens folkhögskola.

Grundkostnaden per år är kostnaden för kursboken i vår företagskurs (Kulturarbetarboken från Björn Lundéns förlag). Den kommer hem till dig i början av kursen och du betalar själv fakturan, ca 300 kr. Vi arbetar också med Moderskeppets kurser i särskilda programvaror som är intressanta för kulturarbetare. De har också kurser kring hur du använder dig av sociala medier. Terminskostnaden för moderskeppet är ca 300 kr. 

Kursen är på heltid (100%) och berättigar till studiemedel på eftergymnasial nivå.

För att söka till kursen ska du ha 3-årigt gymnasium eller motsvarande samt grundläggande kreativ utbildning eller annan dokumenterad erfarenhet.

Har du några frågor eller funderingar, skriv till katarina@skolahelliden.se.

Ansökan, så här gör du

När du söker vill vi att du skriver ett personligt brev som talar om vem du är och vad du har gjort i ditt skapande tidigare. Beskriv dina mål med kursen och dina förväntningar på studierna på Hellidens folkhögskola. Du ska också berätta hur du har tänkt arbeta under året. Ditt personliga brev skall vara minst en och högst två A4- sidor långt (normalt typsnitt 12p) Tillsammans med brevet bifogar du arbetsprover samt betyg och intyg.

 

Arbetsprover innebär att du lämnar in fem till tio bilder av egna kreativa projekt. De ska vara representativa för ditt arbete. Varje foto ska läggas på en egen sida i samma dokument som ditt personliga brev. Du lägger arbetsproverna direkt efter det personliga brevet. Efter arbetsproverna lägger du in dina betyg och intyg. Sammanställ alla dokument i en pdf. 

Du som arbetar med text begränsar dig till ca 10 000 tecken.

Checklista

  • personligt brev där du motiverar varför du vill gå kursen ”Fördjupningsår för kreativa yrken”
  • arbetsprover där du visar dina kreativa uttryck
  • kopior på dina betyg och intyg

Slå ihop alla dina handlingar i en pdf. Du kan använda denna tjänst:

Visar combine-merge-split-extract-pdf-files_297x176.jpg

 

Vad kursen kan leda till
Målet med kursen är att förbereda deltagarna för självständig yrkesverksamhet inom kulturarbete som exempelvis bildkonst, konsthantverk och design. Kursen kan vara en påbyggnad efter avslutade studier inom kultur eller vara förberedande för högre studier på en nationell eller internationell nivå.

Ansökan är stängd.

Kurstid

Vårterminen pågår från onsdag den 8 januari till onsdag den 28 maj, 2025.

Höstterminen pågår från tisdag den 27 augusti till tisdag onsdagen 18 december, 2024.