Fördjupningsår kreativa yrken, distans

Mellan skola och verklighet… Där vill vi befinna oss! Fördjupningsår för kreativa yrken distans, är ett projektår mellan skolan och resten av ditt liv. Det är ett år med projekt, handfast handledning och utbildning i marknadsföring och företagande. Helt enkelt en överlevnadskurs för den kreativa människan!

För ett antal år sedan upptäckte vi att det fanns ett glapp mellan skolans värld och det som kommer efter. Det fanns ett behov av en utbildning där man fick lära sig hur en kan gå vidare med verkligheten som kulturarbetare.

Därför skapade vi ett fördjupningsår för kreativa yrken. Här samlas konstnärer, konsthantverkare, fotografer, filmare, grafiska designers för att lära sig mer om samtidens kultur- och konstscen samt arbetsförhållanden inom området. Rent praktiskt lär du dig mer om bokföring, marknadsföring, försäljningsteknik, presentationsteknik, personlighetsutveckling samtidigt som du får rejält med tid att utveckla innehållet och uttrycket i ditt arbete i samarbete med våra erfarna handledare.

Det är inte viktigt vilken teknik du valt som din. Vi har haft deltagare som är målare, silversmeder, keramiker, designers, fotografer och grafiska formgivare.

Vi ger dig ingen teknisk utbildning inom din teknik utan fokuserar på innehållet. Under större delen av året har du handledning och väljer en eller flera handledare för att diskutera ditt arbete med. Du får också undervisning i presentationsteknik, projektarbete, att tala inför grupp, marknadsföring och försäljningsteknik. Vi visar dig hur du får resultat och når ut med ditt arbete.

Kursen ger en bred yrkesförberedande orientering om kulturarbetets villkor, förståelse för och utveckling av det egna konstnärliga uttrycket samt praktiska kunskaper inom företagsekonomi, marknadsföring, arbetsmiljö, presentations- och utställningsteknik.

Ditt eget arbete är viktigt. Du har gott om tid för att planera och arbeta med ditt eget skapande. Du arbetar i dialog med en handledare som du väljer själv inom lärargruppen. På så sätt får du del av skolans breda praktiska och teoretiska konstnärliga kompetens.

Kursen är en distanskurs med två obligatoriska närträffar. Vår distansplattform är Google G Suite for Education, den är enkel att använda och du kan använda dator, surfplatta eller din mobil. Kontakten med din handledare är viktig och sker genom personliga möten, hangouts och telefon.

Vi erbjuder nu en mindre grupp att gå ett ytterligare år där handledning, gruppdiskussion och projektutveckling är i fokus. Du är mycket delaktig via nätburna lösningar i samtal om ditt arbete, och ibland skriftliga inlämningar och kamratläsningar för att öka dina kunskaper.  Du ansöker till FKY-steg 2 med din egen målsättning och projektplan för året.

Närträffar

Det är två obligatoriska närtraffar i form av resor främst i Malmö-Köpenhamnsregionen där du möter gruppen och utvecklar din omvärldsorientering, du möter andra som arbetar med kreativa yrken och dina klasskamrater i en spännande form. Alla andra närträffar är frivilliga och du är välkommen att delta i skolans valbara veckor eller andra veckor efter överenskommelse

Valbara kurser

Två gånger per termin finns möjlighet att delta i våra valbara veckor, det ger möjligheter  till repetition i någon teknik eller att inspireras till något nytt. De valbara kurserna på Helliden är hela veckor måndag till fredag, med möjligheter att arbeta i verkstäder och ateljéer även efter lärarledd tid. Det är inte alltid möjligt att få den kurs man helst önskar då vissa fylls snabbt men det gäller alla våra deltagare. De valbara kurserna är gratis förutom en material- och dagkostnad med lunch och fika.

Grundkostnad

Grundkostnad per termin är beräknad för gemensamma omkostnader som kursbok, välkomstmiddag, avslutningsmiddag och andra gemensamma måltider som ingår. 

Kursen berättigar till studiemedel på eftergymnasial nivå.

Har du några frågor eller funderingar, skriv till kursansvarig katarina@skolahelliden.se.

 

Fördjupningsåret på Instagram

[instagram-feed type=hashtag hashtag=”#fördjupningsår” num=16 cols=4 showcaption=false]