flicka i race bil

Fotoprojekt, distans

Du har ett fotoprojekt, en bok, utställning eller ett större reportage. Den här kursen ger dig en mentor att samtala med och verktygen som hjälper dig att planera och genomföra ditt projekt

Kursen är på 2 terminer och startar i oktober. I kursen får du gott om tid att arbeta med dina foton. Du blir en del av ett kreativt sammanhang där du, din lärare och mentor samt övriga deltagare möts online i en hangout som alltid står öppen. Du har även egen tid att samtala om ditt projelt med din mentor.

I kursen ingår undervisning i hur du planerar och genomför ditt projekt. Metoder för bildurval och editering av ditt matrial och även hur du presenterar ditt matrial. Vi går även igenom presentations och utställningsteknik. Mycket tid lägs på samtalet mellan kursdeltagare och mellan dig och din mentor.

Kursledare är Bertil Lindgren fotograf och lärare med lång erfarenhet, som har genomfört många fotoprojekt och utställningar.

Ur projektet Barcelona in November

Du ska ha goda kunskaper i fotografi, kunna fotografera och redigera dina bilder. Du ska ha en skiss över ditt projekt som du är beredd att tillsammans med din mentor utforma till ett färdigt projekt. Du behöver goda kunskaper inom fotografering och grundläggande kunskaper i bildbearbetning. Tillgång till internet och vana att kommunicera digitalt.

Kursen har ett begränsat antal platser.

Din ansökan ska innehålla fyra olika delar:

Så här gör du för att ansöka

Ansökningsblanketten

Den här kursen är så ny att den inte finns med på blanketten   Du skriver dit fotoprojekt under kursen Berättande fotografi och kryssar för den.    Sedan fyller du i resten av blanketten

Personligt brev

När du söker vill vi att du skriver ett personligt brev som talar om vem du är, vad du har gjort tidigare och en kort beskrivning av ditt tänkta projekt, det räcker med en ide! Tillsammans med ansökningshandlingarna bifogar du också arbetsprover.

Arbetsprover

När du söker ska du bifoga 5-10 arbetsprover som är representativa för ditt arbete. Vi vill inte ha bilder på CD/DVD utan representativa  utskrifter/printar. Om du skickar dina arbetsprover med post ska de vara emballerade på ett sådant sätt att vi kan återlämna dem i samma emballage. Arbetsproverna returneras per post om du bifogat returporto.

söker du även Berättande fotografi så kan du använda samma arbetsprover, skriv då att arbetsproverna gäller bägge ansökningarna

Har du frågor kan du maila bertil.lindgren@helliden.se

Skicka din ansökan till:

Hellidens folkhögskola, 52294 Tidaholm

Kurstid 2018-19 och sista ansökningsdag

Kurslängd 2 terminer.
Kurstid: 23 oktober 2018 – 23 maj 2019

Sista ansökningsdag 30 september 2018