Konstgrafisk fördjupningskurs

Kursen ger fördjupade kunskaper i konstnärliga grafiska tryckmetoder med tyngdpunkt på litografi. Den vänder sig både till etablerade konstnärer som vill bredda sina uttrycksmöjligheter och utveckla ett eget experimentellt konstnärligt arbete samt till konststuderande som vill utveckla sitt konstnärskap med inriktning på litografi.

Ämnet grafik koncentreras främst kring litografi. Du får också arbeta med koppargrafik, screentryck, träsnitt och foto- och databaserade metoder.

Studieekonomi

Fördjupningskursen berättigar till studiemedel på eftergymnasial nivå.