Litografiska akademin

Litografiska Akademin är en ideell organisation som vill verka för att bevara, utveckla och sprida kunskap om den litografiska konsten. I välutrustade verkstäder ges konstnärer goda möjligheter att arbeta med litografi. Akademin ger i samarbete med Hellidens folkhögskola utbildning till konstnärer och konststuderande. Genom egen förlagsverksamhet producerar och säljer Akademin litografisk konst. Akademin gör också utställningar med grafisk konst i den egna konsthallen, Konstlitografiska museet.

Läs mer om Litografiska Akademin, Kollektivverkstaden och Litografi på lithonet.se

Sveriges enda litografiska konsthall

Litografiska Akademin i Tidaholm driver Sveriges enda museum konsthall speciellt ägnad att visa litografisk konst. På museet som varit igång sedan 1997, visas ett omväxlande program med både historiska utställningar och visningar av samtidskonst. Konstlitografiska museet ligger vid Hellidens folkhögskola.

Förutom att museet visar litografisk konst i sina lokaler har det genom åren också producerat en rad vandringsutställningar. Museet är i huvudsak öppet på helger men tar emot grupper för guidade visningar mot telefonbeställning alla dagar i veckan.

Besök och adress:
Konstlitografiska museet
Helliden
522 94 Tidaholm

Tel: 0502-14334, 17827, 073-623 44 86.
Fax: 0502-12485
E-post: grafik@helliden.se