Studieresor

Vi inleder läsåret med en  målarresa till Skåne, där vi både lär känna varandra och arbetar intensivt. Under läsåret gör vi oftast flera korta studieresor, vart de ska gå bestämmer gemensamt och utifrån vilka utställningar som känns intressanta just det året.

Varje år säljer vi också en grafikmapp som  finansierar en längre studieresa som avslutar terminen.  Vart vi åker då är också ett gemensamt beslut.