Hembygd, distans

Vår nya kurs HEMBYGD ges på distans och fortsätter under hela nästa läsår. Du får arbeta med ditt eget projekt inom släkt- eller hembygdsforskning och lära dig mer om vilka möjligheter som finns samt hur man kan lösa problem som uppkommer. Samtidigt går vi igenom det svenska folkets historia, vilka källor som finns, hur texterna ska förstås och framför allt mycket läsövningar av gamla handskrifter.

Gruppsamtal utvecklar

Alla kan lägga ut sina egna sammanställda texter samt bilder av gamla handskrifter, så att de blir tillgängliga för alla andra i gruppen. Härigenom kan vi diskutera aktuella problem och möjligheter som deltagarnas projekt ställs inför. Detta för att få hjälp och tips för att komma vidare med sitt eget projekt.

Vi har 1-2 lektioner per vecka via Internet, men upp till 9 deltagare per tillfälle, med varierat innehåll, varav en grupp träffas dagtid och övriga på kvällstid under vardagar. Därtill kommer fria gruppmöten och diskussioner samt en frivillig närträff.

Kurstider

Kursen omfattar hela läsåret 2018-19 och är på heltid (100%).

Antagningsvillkor

Du vill börja släkt- eller hembygdsforska inom Sveriges nuvarande gränser, eller har redan börjat, men behöver stöd och hjälp, eller vill bara ha uppmuntran att fortsätta där du befinner dig. Tillgång till internet och viss vana att kommunicera digitalt är en förutsättning. Inga övriga förkunskapskrav.

Övrigt

ArkivDigital har erbjudit förmånliga bas-abonnemang på 20 veckor för kursens deltagare, ifall man är intresserad.

Mer information om kursinnehåll finns här.

Ansökan

Läs mer om hur du skickar in ansökan här.

För frågor om utbildningen kontakta
Lars Bägerfeldt
0730 – 87 98 76
lars@skolahelliden.se