Keramik, utvecklingsår med handledning, distans

Du är keramiker som vill utvecklas och utmanas i ett kreativt sammanhang under ledning av David Carlsson (MFA) och Katarina Botwid (MFA, PHD). Båda är keramiker med lång pedagogisk erfarenhet och egen konstnärlig verksamhet. 

Du vill ha ett år med ett eget keramikprojekt, handfast handledning och utbildning i marknadsföring, finansiering och företagande. En överlevnadskurs för keramiker helt enkelt! 

Vi skapar nu en helt ny utbildning. Här samlas keramiker för att fördjupa sin egen kunskap. Du lär dig att driva egna projekt, nätverka och lär dig mer om samtidens kultur- och konsthantverksscen. Dessutom får du kunskap om arbetsförhållanden inom området. Rent praktiskt lär du dig mer om att söka projektbidrag och stipendier. Du kan arbeta med att söka högskolor eller utsmyckningsuppdrag. Dessutom får du grundläggande kunskap i  bokföring, marknadsföring, försäljningsteknik och presentationsteknik. Samtidigt får du rejält med tid att utveckla innehållet och uttrycket i ditt arbete i samarbete med våra erfarna handledare.

Under många år har vi på Helliden utbildat keramiker, andra konsthantverkare och kulturarbetare, många av våra deltagare har gått vidare till högskolestudier eller utvecklat konstnärlig verksamhet som egenföretagare.  Vi såg att det fanns ett glapp mellan skolans värld och det som kommer efter. Det fanns ett behov av en utbildning där man fick lära sig hur man kan gå vidare med verkligheten som kulturarbetare, vi skapade därför Fördjupningsår för Kreativa Yrken och nu går vi vidare med en ny kurs speciellt inriktad mot dig som keramiker.

Det är inte viktigt vilken teknik du valt för ditt keramiska uttryck, det bärande i ditt arbete  är att du använder lera som utgångspunkt för dina projekt.

Vi ger dig ingen grundläggande teknisk utbildning, den har du med dig, utan vi fokuserar på innehållet. Kursen ger en bred yrkesförberedande orientering om kulturarbetets villkor, förståelse för -och utveckling av det egna konstnärliga uttrycket och för hur konst, hantverk och keramik diskuterats genom alla tider. Utöver det får du praktiska kunskaper inom företagsekonomi, finansiering, marknadsföring, arbetsmiljö  och om hur du väljer att presentera dig själv som keramiker. Under större delen av året har du processhandledning för att diskutera ditt pågående arbete. Vi visar dig hur du får resultat och hur du når ut. 

Ditt eget arbete är viktigt. Du har tid att planera och arbeta med ditt eget skapande. Du arbetar i dialog med dina studiekamrater och handledare inom lärargruppen. På så sätt får du del av skolans breda praktiska och teoretiska konstnärliga kompetens.

Distanskurs med närträffar

Kursen är en distanskurs med närträffar. En gång varje termin ses gruppen för fördjupningsveckor. Närträffarna är förlagda på plats vid Hellidens Folkhögskola i Tidaholm och pågår under hela veckor– måndag till fredag, med möjligheter att arbeta i verkstäder och ateljéer även efter lärarledd tid. Vid närträffar betalar du ditt eget material- och dagkostnad med lunch och fika. Du kan bo på skolan under kursen och då tillkommer en rumskostnad.Vi har också en frivillig resa då vi besöker vi utställningar, kooperativ, enskilda kulturarbetare, öppet hus eller annat som är intressant för gruppen. Resan bekostar du själv.

Vi arbetar med  lärplattformen Google Workspace, den är enkel att använda och du får en ordentlig genomgång av plattformen i skolstarten. Du behöver en bra uppkoppling, headset och dator.  Kontakten med dina lärare och handledare är viktig och sker genom personliga möten (digitala möten med bild), chattar (digitala möten med text och bilder) och telefonsamtal. Du arbetar med keramiken i din egen verkstad. 

Ekonomi

Grundkostnad för kurslitteratur per år är ca 750 kr. Deltagare i distansutbildningar betalar ingen serviceavgift. Du betalar bara avgift vid närträffar på Helliden. Du som går på en distansutbildning är inte olycksfallsförsäkrad genom Hellidens folkhögskola.

Du som deltar på en närträff på Hellidens folkhögskola betalar en avgift på 120 kr/dag. I den avgiften ingår lunch, fika och vissa material- och servicekostnader. Om du väljer att inte äta lunch är avgiften 50 kr/dag. Om du beställer eftermiddagsfika, kvällsfika eller deltar vid t.ex. julfest eller avslutningsfest så får du betala extra för den serveringen.

Enstaka övernattningar

Du som läser på distans eller vill bo tillfälligt på skolan kan boka övernattning för 300-650 kr per dag inkl frukost. 

Omfattning och studiemedel

Kursen är på heltid 100% och berättigar till studiemedel på eftergymnasial nivå.

 

Ansökan, så här gör du

För att söka till kursen ska du ha 3-årigt gymnasium eller motsvarande samt en grundläggande keramikutbildning minst 2 år eller annan dokumenterad jämförbar erfarenhet. Du har egen verkstad eller ateljeplats och tillgång till keramikugn.  När du söker vill vi att du skriver ett personligt brev som talar om vem du är och vad du har gjort tidigare. Beskriv dina mål och förväntningar på studierna på Hellidens folkhögskola.  Du ska också berätta hur du har tänkt att arbeta. Tillsammans med brevet som ska vara minst en och högst två A4- sidor (normalt typsnitt 12p) bifogar du arbetsprover samt  betyg och intyg.

Arbetsprover innebär att du lämnar in  fem till tio bilder av egna keramiska objekt. De ska vara representativa för ditt arbete.Varje föremål  (foto) ska läggas på en egen sida i samma dokument. Du lägger arbetsproverna direkt efter det personliga brevet. Efter arbetsproverna lägger du in dina betyg och intyg. Sammanställ alla dokument i en pdf.

Sedan klickar du på länken ansök. Då kommer du till vår ansökningssida på schoolsoft där du skapar en profil och sedan fyller du i din ansökan och laddar upp din bilaga. Har du tidigare ansökt digitalt till en annan folkhögskola använder du samma inloggning. Kontrollera dina uppgifter noga eftersom de är de vi använder när du får besked. När du gjort din ansökan och lämnat in den kan du återvända senare,  logga in och komplettera.

Checklista

Din sammanställda pdf ska innehålla:

  • personligt brev där du motiverar varför du vill gå kursen “Keramik, utvecklingsår med handledning”
  • arbetsprover där du visar bilder på dina keramiska uttryck
  • kopior på dina betyg och intyg

Ansökan öppnar 1 november du får besked löpande från 1 december 2022. 

 

 

Kurstid

Vårterminen böjar måndagen den 9 januari och slutar fredagen den 26 maj.

Höstterminen börjar onsdagen 23 augusti och slutar tisdagen den 19 december.

 

Har du frågor? Hör av dig till kursansvarig katarina@skolahelliden.se.