Keramik, utvecklingsår med handledning, distans ( Vt 24)

Här får du ett år med tid för egen keramikfördjupning, handfast handledning och utbildning i marknadsföring, finansiering och företagande. En överlevnadskurs för keramiker helt enkelt.

Du är keramiker som vill utvecklas och utmanas i ett kreativt sammanhang under ledning av David Carlsson (MFA) och Katarina Botwid (MFA, PHD).

Båda är keramiker med lång pedagogisk erfarenhet och egen konstnärlig verksamhet. I kursen samlas keramiker för att fördjupa sin egen praktik. Du lär dig att driva egna projekt, nätverka och verka inom samtidens kultur- och konsthantverksscen.

Du kan arbeta med ansökningar, utsmyckningsuppdrag, utveckla din befintliga verksamhet eller utforska nya sidor av ditt skapande. Du får rejält med tid att utveckla innehållet och uttrycket i ditt arbete i samarbete med våra erfarna handledare. Dessutom får du grundläggande kunskap i finansiering, bokföring, marknadsföring och presentationsteknik.

Det är inte viktigt vilken teknik du använder i  ditt keramiska uttryck, det bärande i ditt arbete  är att du använder lera som utgångspunkt för dina projekt. Vi ger ingen grundläggande teknisk utbildning, den har du med dig, vi fokuserar på innehållet. Under större delen av året har du processhandledning för att diskutera ditt arbete. Vi visar dig hur du får resultat och hur du når ut. 

Distanskurs med närträffar

Vi arbetar med lärplattformen Google Workspace. Du behöver en bra uppkoppling, headset och dator. Kontakten med din handledare är viktig och sker genom e-möten och chattar.

För att kunna följa kursen behöver du egen arbetsplats och tillgång till keramikugn. På måndagar ses gruppen för möte och kursintroduktioner. I uppgifterna har du möjlighet att arbeta enligt ditt eget schema men med tydliga deadlines.

Några veckor under läsåret bryts schemat för intensivare kurser eller möten med andra kulturarbetare. Vid närträffar är undervisningen förlagd vid Hellidens Folkhögskola i Tidaholm.

Ekonomi

Grundkostnad för kurslitteraturär ca 600 kr per år.  Deltagare i distansutbildningar betalar ingen serviceavgift. Du betalar bara avgift vid närträffar på Helliden. Du som går på en distansutbildning är inte olycksfallsförsäkrad genom Hellidens folkhögskola.Vid närträffar på Hellidens folkhögskola betalar du ditt eget material samt en avgift på 130 kr/dag. I avgiften ingår lunch, fika och vissa material- och servicekostnader. 

Enstaka övernattningar

Du som läser på distans eller vill bo tillfälligt på skolan kan boka övernattning för 350-500 kr per dag inklusive frukost och lakan. 

Omfattning och studiemedel

Kursen är på heltid (100%) och berättigar till studiemedel på eftergymnasial nivå.

Har du några frågor eller funderingar, skriv till david@skolahelliden.se

 

Följ oss på Instagram

Ansökan, så här gör du

När du söker vill vi att du skriver ett personligt brev som talar om vad du har gjort i ditt skapande tidigare. Beskriv dina mål med kursen och förväntningar på studierna på Hellidens folkhögskola. Du ska berätta hur du har tänkt att arbeta under året. Ditt personliga brev skall vara minst en och högst två A4- sidor långt (normalt typsnitt 12p) Tillsammans med brevet bifogar du arbetsprover samt betyg och intyg.

Arbetsprover innebär att du lämnar in fem till tio bilder av egna keramiska objekt. De ska vara representativa för ditt arbete.Varje foto ska läggas på en egen sida i samma dokument som ditt personliga brev. Du lägger arbetsproverna direkt efter det personliga brevet. Efter arbetsproverna lägger du in dina betyg och intyg. Sammanställ alla dokument i en pdf.

Checklista

Din ansökan ska innehålla:

  • personligt brev där du motiverar varför du vill gå kursen “Keramik, utvecklingsår med handledning”
  • arbetsprover där du visar dina keramiska uttryck
  • kopior på dina betyg och intyg

Slå ihop alla dina handlingar i en pdf. Du kan använda denna tjänst:

Visar combine-merge-split-extract-pdf-files_297x176.jpg

Ansökan är stängd.

Därefter ger vi löpande  besked om antagning.

Vad kursen kan leda till
Målet med kursen är att förbereda deltagarna för självständig yrkesverksamhet inom keramik och konsthantverk.

Kursen kan vara en påbyggnad efter avslutade keramikstudier, ett tillfälle för utveckling av en yrkespraktik eller vara förberedande för högre studier inom keramik/konst  på en nationell eller internationell nivå

 

Kurstid

Vårterminen 2024 pågår 8 januari – 24 maj

Höstterminen 2024 pågår till 18 december, 2024.