Skriv så det känns, distans

För dig som vill skriva så det känns. Där du själv tycker att skrivandet är spännande och lustfyllt, så läsaren berörs av din ditt engagemang. Med målet att levandegöra och hitta sin personliga stil.

I vår skrivkammare är vi ensamma och utlämnade men på kursen har vi många skribenter vid vår sida. Deras skiftande talanger och erfarenheter väntar på att bli kända, så att gruppen utvecklas och leder till nya upptäckter om skrivandets möjligheter. Den som är förväntansfull och nyfiken finner de osynliga stigarna, medan andra mest ser de oöverstigliga hindren. Avsikten är att kursen blir en trivsam och kreativ miljö. Då kan vi utmana oss själva när vi levandegör våra berättelser där karaktärerna genomlider sina öden och äventyr.

Tema

Det finns oändligt mycket att fördjupa sig i. För att inte missa något viktigt försöker vi gå igenom allting. Fast lite i taget förstås och sedan väver vi ihop det. Härigenom funderar vi på hur man fångar läsarens intresse och förmedlar känslofulla historier via våra fem sinnen, men också letar perspektiv och angreppssätt så karaktärernas brister och oanande möjligheter kommer upp i dagsljuset när de envetet kämpar mot sina mål. Samtidigt utformar vi intriger och vändpunkter för att mätta läsarens tolkningsbehov, men inte minst skapar en miljö av igenkänning vad gäller ömhet och tillgivenhet kontra arrogant grupptryck och tuff social uppfostran. När vår inlevelse till slut når fram till berättelsens sista sida är det dags att stryka och spetsa till varje stycke innan vi blir övertalade att vända oss till förlagens redaktörer och invänta bokhandlarnas reaktioner.

Upplägg

Genomgång av veckans tema samt praktiska övningar där vi skriver och lyssnar på någon som högläser, eller läser varandra skrifter i syfte att framföra beröm eller tips och råd.

För vem?

För alla som gillar folkbildningens princip där allting drivs framåt genom utbyte av erfarenheter. Således är kursen avsedd för både nybörjare och vana skribenter.

Antagningsvillkor

Tillgång till nätet och viss vana med Internet, mail och e-möten är en förutsättning. Inga övriga förkunskapskrav, men du behöver skicka med ett kortfattat personligt brev där du berättar vad du gjort hittills eller om du är nybörjare. Därtill måste du reservera tid i din kalender, så du kan vara med på de flesta av lektionerna under hela läsåret.

Studietakt

Kursen kan antingen läsas på heltid 100 procent eller halvtid 50 procent. Det är samma kursmaterial, men du förväntas lägga ner tid enligt den studietakt som du har angett.

 

Sista ansökningsdag är måndagen den 6 maj 2024

Terminstider

Höstterminen pågår från tisdag den 27 augusti till tisdag onsdagen 18 december, 2024.

Vårterminen pågår från onsdag den 8 januari till onsdag den 28 maj, 2025.

 

Kontakt

Lasse Bägerfeldt, lärare, lars@skolahelliden.se

Kontakt

Lasse Bägerfeldt, lärare, lars@skolahelliden.se,  0730-879876