Skrivarkurs

Utveckla ditt skrivande

Att skriva kan vara mer spännande och lustfyllt än att läsa en god bok. Ofta är det just så som en bestseller tillkommer. I vår skrivkammare är vi ensamma och utlämnade, men här har vi många skiftande skribenter vid vår sida. Deras oanade talanger och erfarenheter väntar på att bli kända så gruppens förmåga att utvecklas leder till nya upptäckter om skrivandets möjligheter. Den som är förväntansfull och nyfiken finner de osynliga stigarna, medan många andra mest ser de oöverstigliga hindren. Avsikten är att kursen blir en trivsam miljö. Då kan vi utmana oss själva när vi levandegör våra berättelser där karaktärer­na genomlider sina öden och äventyr.

För vem

För alla som gillar folkbildningens princip där allting drivs framåt genom ut­byte av erfarenheter. Således är kursen avsedd för både nybörjare och vana skribenter.

Upplägg

Genomgång av veckans tema samt praktiska övningar där vi skriver och lyss­nar på någon som högläser, eller läser varandras skrifter i syfte att framföra beröm eller tips och råd.

Tema

Det finns oändligt mycket att fördjupa sig i. Så för att inte missa något viktigt, försöker vi gå igenom allting. Fast lite i taget förstås och sedan väver vi ihop det. Härigenom funderar vi på hur man fångar läsarens intresse och förmedlar känslofulla historier via våra fem sinnen, men också letar perspektiv och an­greppssätt så karaktärernas brister kommer upp i dagsljuset när de envetet kämpar mot sina mål, samtidigt som vi utformar intriger och vändpunkter för att mätta läsarens tolkningsbehov, men inte minst skapar en miljö av igenkän­ning vad gäller ömhet och tillgivenhet kontra grupptryck och social uppfost­ran. När vår inlevelse till slut når fram till sista sidan är det dags att stryka och spetsa till varje stycke innan vi blir övertalade att vända oss till förlagsredak­tö­rer och bokhandlarnas reaktioner.

Kurstid

Kurstiden är 23 aug – 26 maj

Kontakt

Lasse Bägerfeldt, lärare, lars@skolahelliden.se,  0730-879876