Publicerad

Vi söker ekonom

Vi söker dig som kan ta ansvar för skolans hantering av ekonomiska frågor såsom vår redovisning, ekonomisk planering, säkra att vi följer lagar och riktlinjer för hur vår ekonomi ska hanteras, bidra till skolledningens och styrelsens arbete i form av ekonomiska uppföljningar och prognoser samt stötta verksamheten genom att bidra med ett ekonomiskt strategiskt perspektiv vid vägval och uppstart av nya verksamheter.

Läs mer…