Klara Ferm
CITATCLARENDON

Två stycken collage av bokstäver i typsnittet Clarendon.CLARENDON

Affischer med typsnittet Clarendon.