Kristina Kihlström

Om mig

Jag heter Kristina Kihlström och går på Skövde Konstskola. Mina intentioner med att gå där är att bli bättre bildskapare än jag är nu. Det tror jag nog att jag ska kunna fixa. Allt handlar ju om ljus.
Jordkullar

Olja på dukSkyffel

Akryl på dukMot ljuset

Olja på linnedukJordsprängd

Olja på pannåKärven och höstacken

Olja på pannå