Saga Scharp

Kontakt

Email
s.scharp@gmail.com
Form of the signFärg och mönster

Uppgift: Gör ett enkelt mönster och färgsätt det sedan i gråskala med minst tre nyanser. Lägg sedan in färg så att det stämmer överens med gråskalas ljusförhållanden. Gör en variant där du byter plats på färgerna och se hur mönstret förändras. Gör sedan ytterligare en variant där du byter mönstret till komplementfärgerna från din första färgsättning.Typografisk poster

Uppgift: Jobba med typsnittet du undersökt i förra uppgiften och gör en typografisk poster.

Jag utgick mycket ifrån att typsnittet Futura är uppbyggt av geometriska former.

English: Make a typographical poster. Typsnitt som form

Uppgift: Välj ut delar av bokstäverna som kan beskriva karaktären på typsnittet och använd dessa för att skapa en komposition av detaljer. Komponera formerna på en yta som är 12×12 cm och innehåller ett rutmönster på 4×3 rutor.

Vi fick tilldelat varsitt populärt typsnitt som vi skulle jobba med. Jag fick Futura. Det jag har försökt få fram i min komposition är att typsnittet är geometriskt uppbyggt, ljust och har en tydlig kontrast mellan rakt och runt.

English: Work with the details of the typeface. I’ve been working with Futura.Synlig typografi

Uppgift: Skriv en egen text utifrån ett minne och bearbeta sedan den texten. Korta ner och ta bort.
Jobba med radbrytning, upprepning, placering osv.

English: Write a text about a memory, good or bad. Make it as short as possible. Work with the layout in a simple way. Synlig typografi

Uppgift: Välj ett citat och förstärk innehållet typografiskt. Välj också bland de övriga möjligheterna att visuellt förstärka, så som bild, färg, komposition och material.

English: Choose a quote that you like and enhance the context typographically.Bokomslag

Uppgift: Välj en bokserie på minst tre böcker och gör nya bokomslag.

English: Choose a book trilogy and make new covers. Inspirationsartikel

Uppgift: Skriv en artikel om en inspirerande person och gör layout i InDesign.

English: Write a short article about an inspirational person. Work with the layout in InDesign.