Publicerad

Hellidendeltagare på Textilmuseum

När vi kommer till Textilmuseet i Borås möter vi Caisa Nordenståhl Sanna Bäckström i entren. De har båda gått först på textilkursen på Helliden och nu avslutat

Susanne Bosiö passar på att fotografera sina gamla elever.
Susanne Bosiö passar på att fotografera sina gamla elever.

sina studier på Textilhögskolan. Just denna dag är de sysselsatta med att planera flytten av elevutställningen EXIT 16 som ska vidare till London för visning, men innan flytten hinner vi med att se utställningen. Det är en vacker och spännande utställning. Deltagarna har utforskat det textila materialet ur olika vinklar och på spännande sätt visualiserat detta samt sammanfogat det till en

utställniing.

Caisa Nordenstråhles examensarbete från Textilhögskolan i Borås.
Caisa Nordenstråhles examensarbete från Textilhögskolan i Borås.

Caisa Nordenstråhles arbete heter SCALE UP! och hon beskriver det så här, SCALE UP! vill utmana begränsningen i cirkelns form, tryckramar och tygets bredd. Cirkeln som mönster visualiseras med färg, genomfärgning och struktur. Vi är vana att se tryckta tyger där mönsterrapporten sträcker sig över hela 01d83602f9c33e80072b224da36a4f44f17c4b65fatygets bredd, möjligheten att ta det ett steg längre och varken vara begränsad av tygets bredd eller tryckramens storlek lockade. Resultatet är ett verk bestående av flera handtryckta tygstycken där mönsterrapporten har delats upp på flera tryckramar och tryckts på båda sidor av tyget,

Kandidatarbete av Sanna Bäckström
Kandidatarbete av Sanna Bäckström

för att få fram olika typer av strukturer.

Sanna Bäckströms arbete har namnet (K)NO(B) FUNCTION?. Hon beskriver sitt arbete så här,  -Utmana det traditionella valet av matrial samt den viktigaste funktionen av 0177103dd2c42e083f03d9ec0531adef51cdc02e73ett vardagligt designobjekt -dörrknoppen- är ämnet för mitt kandidatarbete inom textildesign. Det är en undersökning av skulpturalform, där taktilitet, olika uttryck och ytor presenteras. Ambitionen med detta arbete är att undersöka skulptural form i matrial som inte vanligtvis används för dörrhandtag genom att plavera dem i ett nytt sammanhang -textildesign-

Caisa och Sanna är inte de enda från Hellidens textilkurser som studerat vidare vid Textilhögskolan i Borås, det är ganska mänga som Susanne lotsat vidare dit, även Lina Worbin som nu är ämnesansvarig för textildesign har en gång läst hos Susanne på Helliden.

Publicerad

Sommartider på kontoret

Under hela sommaren kommer det gå att nå oss på Hellidens folkhögskola men under perioden 4 juli – 5 augusti är telefonväxeln öppen bara på förmiddagarna, närmare bestämt kl 8-12.