Publicerad

Ansök trots att ansökningstiden gått ut

Det finns fortfarande möjlighet att söka till våra kurser. På några kurser finns det fortfarande lediga platser. Till övriga kurser gör vi reservlistor. Vi vet att innan nästa läsår startar till hösten, så sker det avhopp av många olika skäl. Då kan det vara en bra sak att stå på en reservlista. De som sköter antagningarna har semester vecka 26 – 28, så under den perioden kan det ta längre tid att få besked om din ansökan.