Publicerad

Form & innehåll

Ämnet textkommunikation finns på schemat i snitt fyra timmar per vecka. Här arbetar vi med kreativa skrivövningar, reklam, gestaltning, dramaturgi, text- och bildsamverkan och som här hur form och innehåll påverkar varandra.

Beskriv en personlig egenskap eller hur design påverkar dig, på olika sätt. Formen påverkar innehållet.