Publicerad

Temadag om yttrandefrihet

Med anledning av 250-årsjubileumet av den svenska tryckfrihetsförordningen hade vi på den allmänna kursen en temadag om yttrandefrihet. Vi hade besök från Filmpedagogerna i Göteborg.