Grafisk design

Formgivare, copywriter eller illustratör? Utbildningen Grafisk design är en fördjupning inom områdena grafisk formgivning, visuell och skriftlig kommunikation samt illustration. Utbildningen förbereder dig för vidare studier på högskolenivå inom designområdet eller för fortsatt eget arbete. Du söker med arbetsprover.

Utbildningen innehåller alla steg från idéarbete till färdigt original och integrerar både visuell och skriftlig kommunikation. Hur de fungerar tillsammans och var och en för sig. Teori varvas med praktisk tillämpning och stor vikt läggs vid självständigt undersökande arbete. En central del är reflektion och analys av eget och andras arbeten ur en kommunikativ aspekt.

Kursinnehåll

Idéarbete, typografi, grafisk form, layout, komposition och färglära, foto, teckning och illustration. Färdigställande av digitalt original, papperskunskap och bokbinderi.
Kreativa skrivövningar, skrivandets process och hantverk, text- och bildsamverkan, copy.
Utbildning i Illustrator, Photoshop och InDesign ingår och integreras i övriga ämnen. Du har tillgång till datorer, lokaler och utrustning även utanför lektionstid.

Varje läsår innehåller även ett antal veckor med valbara kurser. Under dessa kan du antingen fördjupa dig ytterligare i ett intresseområdet, som t.ex. foto eller illustration, eller ta del av skolans breda utbud av övriga kurser: litografi, samhällsfrågor, måleri, handpapperstillverkning, silversmide, konflikthantering, screentryck, keramik, portfolio och friluftsliv. Både innehåll och antal veckor kan variera mellan läsåren.

Läs Cap & Designs artikel om oss.

Lokaler

Vi håller till högst upp på skolan, i stora och rymliga lokaler. Du får en egen arbetsplats, med skrivbord och materialförvaring. Här finns ateljéplats, datorsalar och stora möjligheter till allt från stora måleriprojekt till pingis… Du har tillgång till datorer, lokaler och utrustning även utanför lektionstid.

Vi som främst arbetar på kursen hittar du under kontakt. Vi har också varje år ett antal yrkesverksamma gästlärare: formgivare, illustratörer och skribenter.

Kursansvarig är Yvonne Jonsson.

Illustration överst: Agnes Pettersson