Fördjupningsår – kreativa yrken, distans

Mellan skola och verklighet… Där vill vi befinna oss! Fördjupningsår – kreativa yrken distans, är ett projektår mellan skolan och resten av ditt liv. Det är ett år med projekt, handfast handledning och utbildning i marknadsföring och företagande. Helt enkelt en överlevnadskurs för den kreativa människan!

För ett antal år sedan upptäckte vi att det fanns ett glapp mellan skolans värld och det som kommer efter. Det fanns ett behov av en utbildning där man fick lära sig överlevnadstrixen som kulturarbetare.

Därför skapade vi ett fördjupningsår för kreativa yrken. Här samlas konstnärer, konsthantverkare, fotografer, filmare, grafiska designers för att lära sig mer om bokföring, marknadsföring, försäljningsteknik, presentationsteknik, personlighetsutveckling samtidigt som man får rejält med tid att utveckla innehållet i sitt arbete i nära samarbete med en mentor.

Vi träffas ungefär var femte vecka för undervisning på skolan, däremellan läser och arbetar du på egen hand men hela tiden i kontakt med övriga deltagare, lärare och din mentor

Det är inte viktigt vilken teknik du valt som din. Vi har haft deltagare som är målare, silversmeder, keramiker, designers, fotografer och grafiska formgivare.

Vi ger dig ingen teknisk utbildning inom din teknik utan fokuserar på innehållet. Under större delen av året har du en mentor som du träffar en gång i veckan och diskuterar ditt arbete med. Du får också undervisning i presentationsteknik, projektarbete, att tala inför grupp, marknadsföring och försäljningsteknik. Vi visar dig hur du får resultat och når ut med ditt arbete

Har du några frågor eller funderingar, skriv till katarina@skolahelliden.se

Målet med kursen är att förbereda för självständigt yrkesverksamt arbete inom bildkonst, konsthantverk och design. Kursen kan också vara förberedande för högre studier inom dessa områden på en nationell eller internationell nivå.

Närträffar

Närträffarna har vi på Hellidens folkhögskola i Tidaholm. Hit kommer du enkelt med tåg från Karlstad, Örebro, Stockholm, Gävle via Skövde och sedan buss. Från Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar kommer du med tåg till Falköping och buss till Tidaholm. Restiden till Göteborg – Falköping är ca en timme och Stockholm – Skövde ca två timmar, bussen till Tidaholm tar ca 30 minuter.

Kursen ger en bred yrkesförberedande orientering om kulturarbetets villkor, förståelse för och utveckling av det egna konstnärliga uttrycket samt praktiska kunskaper inom företagsekonomi, marknadsföring, arbetsmiljö, presentations- och utställningsteknik.

Ditt eget arbete är viktigt. Du har gott om tid för att planera och arbeta med ditt eget skapande. Du arbetar i dialog med en mentor som du väljer bland skolans lärare. På så sätt får du del av skolans breda praktiska och teoretiska konstnärliga kompetens.

Kursen är en distanskurs med närträffar.  Vår distansplattform är Google G Suite for Education, den är enkel att använda och du kan använda dator, surfplatta eller din mobil. Kontakten med din mentor är viktig och sker genom personliga möten, hangouts och telefon.

Flera gånger per termin träffas vi här på Helliden och oftast 3 dagar åt gången. Vi träffas ungefär var femte vecka. Träffarna kostar ingenting, men vill du övernatta och äta på skolan kostar det 270 kr per dygn. Då ingår rum, frukost, lunch, enklare kvällsmat. Till det kommer dina egna resekostnader.

Kursen berättigar till studiemedel på eftergymnasial nivå.

Fördjupningsåret på Instagram

Ansökan

När du söker vill vi att du skriver ett personligt brev som talar om vem du är, vad du har gjort tidigare, vad du har för mål och förväntningar på studierna på Helliden och hur du har tänkt arbeta. Tillsammans med ansökningshandlingarna bifogar du också arbetsprover.

Arbetsprover

När du söker ska du bifoga 5-10 arbetsprover som är representativa för ditt arbete. Vi vill inte ha bilder på CD/DVD utan original eller representativa  utskrifter. Om du skickar dina arbetsprover med post ska de vara emballerade på ett sådant sätt att vi kan återlämna dem i samma emballage. Arbetsproverna returneras per post om du bifogat returporto.

För att söka till kursen ska du ha 3-årigt gymnasium eller motsvarande. Grundläggande konstnärlig utbildning eller annan dokumenterad erfarenhet är meriterande.