Fördjupningsår – kreativa yrken, distans

Mellan skola och verklighet… Där vill vi befinna oss! Fördjupningsår – kreativa yrken distans, är ett projektår mellan skolan och resten av ditt liv. Det är ett år med projekt, handfast handledning och utbildning i marknadsföring och företagande. Helt enkelt en överlevnadskurs för den kreativa människan!

För ett antal år sedan upptäckte vi att det fanns ett glapp mellan skolans värld och det som kommer efter. Det fanns ett behov av en utbildning där man fick lära sig överlevnadstrixen som kulturarbetare.

Därför skapade vi ett fördjupningsår för kreativa yrken. Här samlas konstnärer, konsthantverkare, fotografer, filmare, grafiska designers för att lära sig mer om samtidens kultur- och konstscen samt arbetsförhållanden inom området. Rent praktiskt lär du dig mer om bokföring, marknadsföring, försäljningsteknik, presentationsteknik, personlighetsutveckling samtidigt som du får rejält med tid att utveckla innehållet och uttrycket i ditt arbete i samarbete med våra erfarna handledare.

Det är inte viktigt vilken teknik du valt som din. Vi har haft deltagare som är målare, silversmeder, keramiker, designers, fotografer och grafiska formgivare.

Vi ger dig ingen teknisk utbildning inom din teknik utan fokuserar på innehållet. Under större delen av året har du handledning och väljer en eller flera handledare för att diskutera ditt arbete med. Du får också undervisning i presentationsteknik, projektarbete, att tala inför grupp, marknadsföring och försäljningsteknik. Vi visar dig hur du får resultat och når ut med ditt arbete.

Kursen ger en bred yrkesförberedande orientering om kulturarbetets villkor, förståelse för och utveckling av det egna konstnärliga uttrycket samt praktiska kunskaper inom företagsekonomi, marknadsföring, arbetsmiljö, presentations- och utställningsteknik.

Ditt eget arbete är viktigt. Du har gott om tid för att planera och arbeta med ditt eget skapande. Du arbetar i dialog med en handledare som du väljer själv inom lärargruppen. På så sätt får du del av skolans breda praktiska och teoretiska konstnärliga kompetens.

Kursen är en distanskurs med två obligatoriska närträffar. Vår distansplattform är Google G Suite for Education, den är enkel att använda och du kan använda dator, surfplatta eller din mobil. Kontakten med din handledare är viktig och sker genom personliga möten, hangouts och telefon.

Har du några frågor eller funderingar, skriv till kursansvarig katarina@skolahelliden.se.

Ansökan

När du söker vill vi att du skriver ett personligt brev som talar om vem du är, vad du har gjort tidigare, vad du har för mål och förväntningar på studierna på Helliden och hur du har tänkt arbeta. Tillsammans med ansökningshandlingarna bifogar du också arbetsprover.

Arbetsprover

När du söker ska du bifoga 5-10 arbetsprover som är representativa för ditt arbete. Vi vill inte ha bilder på CD/DVD utan representativa foton eller utskrifter, om du hanterar digitala medier går det bra med en PDF där du lägger alla bilder på varsin sida och eller foton på objekt i samma dokument som du sedan mailar oss. Om du skickar dina arbetsprover med post ska de vara emballerade på ett sådant sätt att vi kan återlämna dem i samma emballage. Arbetsproverna returneras per post om du bifogat returporto.

För att söka till kursen ska du ha 3-årigt gymnasium eller motsvarande samt  grundläggande konstnärlig utbildning eller annan dokumenterad erfarenhet.

Närträffar

Vi träffas under skolstartsveckan för upprop och undervisning på skolan, däremellan läser och arbetar du på egen hand men hela tiden i kontakt med övriga deltagare, lärare och dina handledare, året avslutas med en redovisningsvecka samt skolavslutning på Helliden.

Närträffarna har vi på Hellidens folkhögskola i Tidaholm. Hit kommer du enkelt med tåg från Karlstad, Örebro, Stockholm, Gävle via Skövde och sedan buss. Från Göteborg, Malmö, Jönköping, Kalmar kommer du med tåg till Falköping och buss till Tidaholm. Restiden till Göteborg – Falköping är ca en timme och Stockholm – Skövde ca två timmar, bussen till Tidaholm tar ca 30 minuter.

Två gånger per termin finns möjlighet att delta i våra valbara veckor, det ger tillfälle till en eller fler frivilliga närträffar och repetition i någon teknik eller inspireras till något nytt.

De valbara kurserna på Helliden är hela veckor måndag till fredag, med möjligheter att arbeta i verkstäder och ateljéer även efter lärarledd tid. Det är inte alltid möjligt att få den kurs man helst önskar då vissa fylls snabbt men det gäller alla våra deltagare. De frivilliga närträffarna kostar ingenting förutom material.  

Fördjupningsåret på Instagram

Kostnader

Grundkostnad per termin är beräknad för gemensamma omkostnader som kursbok, välkomstmiddag, avslutningsmiddag andra gemensamma måltider som ingår. Samma priser gäller för både obligatoriska närträffar och frivilliga. Till det kommer dina egna resekostnader.

En till två gånger per år erbjuds en frivillig närträff med planerade lärarledda studiebesök och utställningar främst i Malmö-Köpenhamsområdet men det kan vid önskemål även bli andra resmål. Du betalar då dina egna kostnader för boende, mat, inträden och resor.

Kursen berättigar till studiemedel på eftergymnasial nivå.