Antagningsprocessen

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid antagningen till skolan.

Tillsammans kan vi mer

Hellidens folkhögskola arbetar vid antagningen av deltagare  till de långa kurserna efter principen att skapa en så bra grupp som möjligt. Vi vet att en viktig del av inlärningen sker tillsammans med andra och därför är arbetet tillsammans med andra så viktigt.

Det innebär inte att gruppen ska vara sammansatt med så lika personer som möjligt.
Tvärtom eftersträvar vi att få heterogena grupper där vi blandar människor med olika bakgrund och erfarenhet.

Kriterier

Hellidens folkhögskola har följande grunder för att anta och prioritera studerande till de långa kurserna.

Utbildningsbakgrund

Information om tidigare utbildningar ska bifogas ansökan. Till allmän kurs prioriteras sökande med kort tidigare utbildning. Vid antagning till övriga långa kurser på gymnasial nivå får skolan inte förutsätta att alla kursdeltagare ska ha genomgått en viss utbildning. Sökande till kurser på eftergymnasial nivå ska ha genomgått 3-årigt gymnasium eller motsvarande.

Arbetslivserfarenhet

Information om arbetslivserfarenhet kan bifogas ansökan. Arbetslivserfarenhet prioriteras.

Referenter 

Sökande ska ange referenter. Referenternas utlåtande kan avgöra om en sökande antas till kursen.

Personligt brev  

Sökande ska bifoga ett personligt brev där det framgår varför man söker till Helliden. Brevet kan avgöra om en sökande antas till kursen

Arbetsprover

Till utbildningar som lärarrådet särskilt bestämt ska arbetsprover bifogas ansökan. Arbetsproverna kan avgöra om en sökande antas till kursen.

Ålder 

Sökande måste vara 18 år. Någon övre åldersgräns finns inte.

Särskilda skäl

Sökande kan åberopa särskilda skäl att få studera på Helliden. Om särskilda skäl ska avgöra om en sökande ska antas ska det först behandlas i lärarrådet.

Antagningsprocessen

Steg i antagningsprocessen – vad gäller på Helliden?

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är för de flesta kurser är i början av maj men det finns kurser med tidigare såväl som senare ansökningsdatum. Se alltid respektive kurs för vad som gäller.

Det kan finnas platser kvar efter sista ansökningsdag. Vi får också återbud från deltagare som antagits men som inte kan ta den plats de erbjuds. Därför kan man skicka in sin ansökan även om sista ansökningsdag har passerats.

Ansökningens utformning

Enklast, snabbast och säkrast ansöker du digitalt via länken på kurssidan. Dina uppgifter behandlas då i ett säkert och skyddat system.

Om du vill ansöka på papper så finns en länk till ansökningsblankett under länken till den digitala ansökan. Ansökningsblanketten fyller du i och skickar med post till skolan. Till ansökan ska bifogas personbevis, betyg/intyg från skolor, kurser och arbeten samt ett personligt brev I ansökan ska den sökande också hänvisa till två referenter. Det ska vara två personer som känner den sökande väl men inte alltför nära, t ex arbetsgivare, arbetskamrater eller lärare, inte sambo, nära släkting eller bästa kompis. På respektive kurs hemsida anges till vilka utbildningar arbetsprover ska bifogas. Ansökan som inte innehåller arbetsprover där sådana krävs kommer inte att behandlas.

När ansökan nått Helliden

När vi fått ansökan registreras den på skolan. Vi sänder inom 7 dagar ett mail eller brev till den sökande där vi bekräftar att ansökan kommit till Helliden och också ber om kompletteringar av ansökan om den inte är fullständig.

Antagning

Efter sista ansökningsdag går kursens lärare igenom ansökningshandlingar och arbetsprover och tar ut de som ska antas. Det finns i regel fler sökande än vi har kursplatser. De som inte antas direkt kan bli reserver under förutsättning att uppfyller de antagningskrav som finns.

Besked om antagning

Besked om antagningsbeslutet skickas till den sökande inom fyra veckor efter sista ansökningsdag. Detta gäller också för den som sökt efter sista ansökningsdag. En sökande som placeras som reserv antas till kursen om någon lämnar återbud. Sådana återbud kan komma när som helst i perioden maj till augusti. Om sökande inte antagits till kursen kan det bero på att kursen är fulltecknad eller att arbetsprover eller ansökningshandlingar är ofullständiga. Det kan också bero på att den sökande inte fyller de krav som ställs för att delta i kursen eller på de informationer som skolan fått av de angivna referenterna.

Vad händer med ansökningshandlingarna?

Sökande till Hellidens folkhögskolas långa kurser registreras i skolans dataregister. Kursdeltagarnas ansökningshandlingar sparas i skolans arkiv i 10 år. Insända arbetsprover återfås efter kursstart. För den som lämnar återbud eller inte antas till sökt kurs makuleras ansökningshandlingarna snarast efter kursens start. Insända arbetsprover kan hämtas på skolan eller fås återsända om tillräckligt svarsporto bifogats. Om man markerar att man inte vill ha arbetsproven tillbaka makuleras de.

Vem får ta del av ansökningshandlingarna?

Helliden betraktar ansökningshandlingarna med stor försiktighet. Det innebär att det är dokument som bara personal på Hellidens folkhögskola har tillgång till.

Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter här.

Läs gärna hela vårt handlingsprogram.