Slottets svandammar

Hellidens slott och folkhögskola har en vacker park, där svandammarna ligger längst ner mot Tidaholm. Ekolog Sören Pettersson arbetar nu under våren och sommaren med att inventera och dokumentera naturen kring dammarna. Följ hans arbete på bloggen Svandammarna 

Historia

År 1858 byggde baron Hans Henrik von Essen en herrgård som blev grunden till Hellidens slott. Hans Henriks son, Alfred von Essen byggde år 1895 om slottet som det ungefär ser ut idag. Dammarna nere i parken anlades enligt uppgift under 1870-talet.

Dammarna, som är fyra stycken bevattnas av en bäck som leddes till dammarna när de anlades. I övrigt bevattnas dammarna av ytvatten från Hellidsberget. Detta ytvatten är rikligt vid kraftig nederbörd och vid snösmältning. Bilden ovan visar hur dammarna är numrerade i inventeringen och hur de är sammankopplade. Kartan stämmer hyfsat bra med hur det ser ut just nu. Damm #1-3 stämmer väl med hur de är inritade (svart linje) men ej hur färgen beskriver vattenspegeln. Damm #4 stämmer väl med den färgade beskrivningen men ej hur den är inritad (svart linje).

Vad gör vi nu?

Sören: Mitt arbete består i att inventera både flora och fauna i dammarnas närhet (0-10 meter). Fåglar noterar jag i den mån jag kan identifiera dom. Detta oavsett om de befinner sig 1 eller 30 meter från någon av dammarna.  Så länge de sitter i ett träd eller på marken, eller i vattnet för den delen hamnar de i protokollet.

Ullfrossa

Inte långt från oss har vi ett av landets få kvarvarande ullspinnerier.  Madam Lutuss, i gamla fabriken ute i Madängsholm håller fortfarande igång de gamla maskinerna. Så när Konsthantverk Grund ska ha en vecka full med olika tovningstekniker så är det naturligtvis dit vår textillärare Susanne Bosiö åker för att frossa i ull och handla kardflor.


Foto: Bertil Lindgren

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter och propaganda. Vi på allmän kurs har jobbat med mänskliga rättigheter, satt in dem i ett sammanhang och lyft fram en av dem och skapat affischer. För att tydliggöra. För att arbeta med form och att presentera ett budskap. Viktigt för alla. Rättigheter för alla.