Publicerad

Det finns platser kvar att söka

Vi har flera sökande till våra kurser än vad vi brukar ha. De flesta håller på att bli fulla men det finns fortfarande platser kvar på dessa kurser:

Allmän kurs

Allmän kurs är i första hand till för dig som inte är klar med gymnasiet. Här kan du skaffa dig en allmän behörighet till högskolan eller yrkeshögskolan. Läs mer om Allmän kurs här.

Grafikskolan

Det här är en grundläggande utbildning i det grafiska hantverket. Det krävs inte några egentliga förkunskaper utan du söker med arbetsprover. Du får tillfälle att fördjupa dig i flera grafiska tekniker som litografi, koppartryck, träsnitt och serigrafi. Läs mer om Grafikskolan här.

Lärarassistent heltid

Det här är kursen för dig som vill arbeta i skolans värld och göra skillnad för både lärare och elever. Det är en yrkesutbildning till ett arbete som många frågar efter. Som Lärarassistent har du en viktig roll i elevernas studiemiljö. Läs mer om kursen här.

Publicerad

Extra pengar till Grafikverkstan

Den konstlitografiska kollektivverkstaden i Tidaholm har fått extra stöd från Västra Götalandsregionens kulturnämnden. Stödet är ett engångsbelopp på 125 000 kronor.

Verkstaden är en del av Litografiska akademien där Hellidens folkhögskola också bedriver två långa kurser, dels Grafikskolan, dels Konstnärligt basår.

Syftet med stödet är att stärka medlemmar genom kompetensutveckling och stärka kollektivverkstädernas roll i regional utveckling. Stödet ska även gå till att genomföra aktiviteter för personer som inte är medlemmar, då kulturnämnden anser att kollektivverkstäderna har en viktig roll att spela som mötesplats.

Läs mer om stödet.

Läs här vad lokaltidningen Västgötabladet skriver om saken.

Läs mer om Litografiska akademin på lithonet.se.

Publicerad

Grafikmappar till salu

Dessa grafikmappar är gjorda av elever på Hellidens Grafikskola och Hellidens Konstnärliga Basår våren 2017.
Behållningen från försäljningen av mappen går till att finansiera elevernas studieresa till Berlin.
Bladen är handtryckta på Rives 250 g papper, i format 45×32,5 cm.
Mapparna är på tema ‘ismer’ och ‘film’.
Ismer – deltagande konstnärer:
Linnéa Karlin
Marie Lövsén
Filippa Berglund
Elias Runelid
Martina Hamner
Vova Strömberg
Rasmus Gustafsson
Karin Omberg
Film – deltagande konstnärer:
Victor Fransson
Douglas Haxton
Maria Nordqvist
Niklas Seile
Carolina Johansson
Erik Wennberg
Jessica Herbertsson
Är du intresserad av att köpa en mapp? Maila: marie.lovsen@skolahelliden.se och skriv “elevmapp” i ämnesraden.”