Publicerad

Välkommen till öppet hus

Den här veckan håller de olika kurserna på skolan som bäst på att förbereda sig för öppet hus nu på lördag.

 

Kursen Grafisk Design hänger sin utställning och passar på att bjuda in till Öppet hus:
 

 

Konsthantverkskurserna hälsar välkommen till Öppet hus, visar målarsalen, en av Skaraborgs mest framstående ateljéer:
 

 
Rektor Lena Elmquist hälsar välkommen till Öppet hus och berättar lite vad det handlar om.
 

 
Under veckan kommer vi att få lite inblick i hur förberedelserna går till och vi inleder med att du hälsas extra välkommen av Konsthantverk Grund och Allmän kurs.

Läs mer om Öppet hus här.

 

 

 

Publicerad

Naturreligioner på allmän kurs

I veckan bygger Allmän kurs en klyktältkåta samtidigt som de studerar animism — naturreligioner.

Allmän kurs bygger kåta i sammanhanget animism — naturlreligioner.
Allmän kurs bygger kåta i sammanhanget animism — naturreligioner.
Alla ser ju tydligt att det rör sig om en klyktältkåta. Rolf förklara hur denna byggnad en gång använts av våra förfäder och vilken sorts gudar de trodde på.
Alla ser ju tydligt att det rör sig om en klyktältkåta. Rolf förklara hur denna byggnad en gång använts av våra förfäder och vilken sorts gudar de trodde på.
Publicerad

Geologi i naturkunskapen

Visst läser vi böcker på allmän kurs. Men vi har också många olika praktiska moment. Ibland handlar det om se, känna och faktiskt lukta. Vilken av stenarna som luktar illa väntar vi dock med att avslöja.