Publicerad

Akademiska och konstnärliga meriter

Ödmjukt böjer vi arbetskamrater på Hellidens folkhögkola våra nackar och ler, och delar glädje och stolthet över våra båda kollegors framgångar denna var. Dels har Lars Lundqvist förärats Fridellnålen för sina insatser inom svenska konstlitografi, dels har Katarina Botwid disputerat vid Lunds universitet med avhandlingen The Artisanal Perspective in Action – an Archaeology in Practice. Mer om respektive insats i separata inlägg.