Publicerad

Geometri i slottsparken

Nej, det är inte någon segelbåt i parken. Däremot ett slags utställning av några geometriska grundformer och samtidigt en tipspromenad du kan med hjälp av din telefon och appen GPS Quiz.

Men innan du går tipspromenaden måste du kanske stanna upp och titta och se det vi ser. Flaggstången står t ex mitt i en cirkel. Flagglinan är hypotenusan i en ganska stor rätvinklig triangel. Basen är radien i cirkeln. Den andra katetern är naturligtvis själv flaggstången. Några kvadratrötter kan du tyvärr inte se, de får tänka dig i matematikens underbara föreställningsvärld. Däremot kan du ganska lätt tänka dig att flagglinan skulle kunna vandra runt med sin infästningspunkt längs med cirkeln omkrets och då är det ju här lätt som helst att se konen.

Dessutom finns en stor liggande rätvinklig triangel mellan lyktstolparna i parken. Dess hörn är markerade med de gröna pinnarna. Den är utsatt med hjälp av den egyptiska tringalen, en triangel där sidorna med proportionerna, 3, 4 och 5 blir en rätvinklig triangel. Bra när man behöver en lite större vinkelhake.

För att kunna gå tipspromenaden behöver du ladda hem appen GPS Quiz som finns både för android och iOS.

Starta sedan appen i parken och när den ber dig logga in, hittar du bara själv på vilket kontonamn som helst på minst åtta tecken, undvik å, ä och ö och andra konstigheter. Du behöver alltså inte ha något konto innan och inte heller något lösenord.

Därefter ger du ditt lag ett namn om ni går flera tillsammans. Går du själv skriver du ditt eget nick eller namn.

Fina priser utlovas som vanligt med presentcheckar i boden.

Tipspromenaden pågår under hela vecka 43.

Utställningen och tipspromenaden när gjord av Allmän kurs, grund. Hade det varit någon av skolans mer konstnärligt inriktade kurser hade detta också varit Land art. Men det kanske det är ändå, eller så ligger det som vanligt i betraktarens öga?