Publicerad

Information angående coronaviruset. ( covid19) uppdaterad 18/3 2020.

Information  angående åtgärder på Helliden till följd av corona viruset ( Covid19) (uppdaterad 19/5 )

All undervisning sker nu på distans.

Den personal som kan arbetar på distans. För all personal gäller att om du har någon slags förkylningssymtom ska du stanna hemma. (Två dagar ytterligare efter tillfrisknande.)

Inställda evenemang.

Skolavslutningen kommer att hållas på distans

Inga utlandsresor i skolans regi. Gäller hela vårterminen.

Skyltar är uppsatta på strategiska ställen i skolan med information om hur smittspridning kan minskas.
Tvätt händerna ofta.
Hosta och nys i armvecket.
Stanna hemma om du är sjuk.

ÖPPET

Vandrarhemmet och uthyrning av konferens lokaler fortsätter tills vidare som vanligt.

 

Ytterligare förändringar och åtgärder kan komma att ske. Följ informationen här.