Kursråd

Onsdagen den 28 september kl 15-16.30 hålls läsårets första kursråd. På kursrådet samråder skolans deltagare rektor, representanter för skolan lärare och övrig personal. Till kursrådet utser varje grupp två representanter.