Lär dig mer om brand

I sedvanlig ordning ägnar vi en förmiddag åt brandinformation som ges av räddningstjänsten. Det är viktigt att alla på skolan deltar i den då vi har en extra brandkänslig miljö.

Informationen för alla sker kl 10.30-11.30 i samlingssalen och fortsätter sedan för deltagarna på Silverkursen i silversalen kl 11.30-12.

Och dagen är tisdagen den 25 september.