Datum
18 augusti

Lärarråd

Uppstart av läsåret med lärarråd, kl 10-16. Vi är i kursgården och dagordning finns på FC. Välkommen!