Publicerad

Nu är vi igång

Nu har läsåret 2015/16 startat med traditionsenligt upprop och tal av rektor Lena Elmquist. Hon citerade hur det lät när skolan startade för 60 år sedan: “Ett ungdomens hem för fostrande och växande samhällsansvar. ” Ett motto som i huvudsak gäller än i dag, 60 år senare.