Datum
27 maj

Skolavslutning

Avslutning av de långa kurserna. Start med fika 9.00, linjevisa samlingar 10.00, gemensam avslutning i Målarsalen 11.00 och avslutningsmiddag 12.00.