Publicerad

Valbar vecka

Ett antal gånger per läsår bryter vi det ordinarie schemat och har så kallade valbara veckor. Då blandas alla kurser på skolan och deltagarna får tillfälle att prova på något nytt eller fördjupa sig i något man normalt inte studerar i sin egen kurs.