Publicerad

Sam Paldanius fortbildar

I dag samlas lärarkollegor från Vara och Hjo folkhögskola tillsammans med oss på Helliden för att fortbilda oss tillsammans med forskare Sam Paldanius. Sam har bl a under vad begreppen folkhögskoleanda och folkhögskolemässighet innebär. Bilden klarnar alltmer under förmiddagen och facit kommer att levereras efter lunch. Då i grupparbete, naturligtvis.