Publicerad

Vad gör dom på studiedagen?

Den gamla klassiska frågan “Vad har dom för sig på banken efter klockan tre” skulle i vår värld kunna heta “Vad har dom för sig på studiedagen, egentligen?”

I måndags när alla deltagare kunde sitta hukade med sina böcker i hemmet satt lärarkåren och diskuterade de didaktiska grundfrågorna, som selektivitetsfrågan “vad?” och legitimitetsfrågan “varför?”. Viktigt, roligt och stimulerande, förstås, att tillsammans kunna utveckla frågeställningar och reflektioner och faktiskt ha tid för att tänka hela vägen ut.

Den så kallade personalgruppen, dvs all personal utöver den pedagogiska personalen, hade en temadag där de utvecklade sina förmågor att dekorera grönsaker, i huvudsak med kniv. Vilken personalgrupp som hade roligast är kanske en filosofisk fråga, men nyttigt blev hur som helst slutresultatet i båda grupperna. Några bilder på lärarkårens överläggningar kan vi dessvärre inte presentera, tänk att de såg ut som vanligt, kanske lite rufsigare i håret, bara.

Resultatet av grönsaksdekorationerna är dock desto roligare att få bjuda på.

Publicerad

Sam Paldanius fortbildar

I dag samlas lärarkollegor från Vara och Hjo folkhögskola tillsammans med oss på Helliden för att fortbilda oss tillsammans med forskare Sam Paldanius. Sam har bl a under vad begreppen folkhögskoleanda och folkhögskolemässighet innebär. Bilden klarnar alltmer under förmiddagen och facit kommer att levereras efter lunch. Då i grupparbete, naturligtvis.